Löydät yölastamme ja yösukkamme tämän sivun lopusta.

Yölastoja käytetään esimerkiksi plantaarifaskiitin hoidossa. Plantaarifaskiitin hoidosta kertovassa tekstissä kerromme lisää jalan yöortooseista sekä siitä, kenen kannattaa valita yösukka ja kenen yölasta. Ammattilaisille olemme laatineet oman tekstin yölastojen käytöstä plantaarifaskiitissa.

Yösukalla toteutettu yölastahoito oli Barryn, Barryn ja Chenin 2002 mukaan tehokkaampi hoitokeino kuin pohkeen alueen venyttely (1). 2007 julkaistussa tutkimuksessa yölastan käytöllä on havaittu selkeää hyötyä kahden kuukauden hoitojaksolla verrattuna ryhmään, jotka eivät käyttäneet yölastaa. (2.)

Jäykkä yöortoosi on perinteinen ja usein erittäin hyvin toimiva keino hoitaa pitkittynyttä plantaarifaskiittia. Herkkäunisilla yösukka tai sivuillamme oleva Dorsal Night Splint saattaa häiritä unta hieman vähemmän kuin jäykkä yöortoosi.  Vähiten nukkumista häiritsevät anterioriset yölastat, kuten Procare anteriorinen yölasta. Yölastahoitoja on suositeltava jatkaa plantaarifaskiitissa vähintään 1-3 kuukautta. Yölastaa on syytä käyttää, jos jalkan kipu on erityisen kovaa ensimmäisten askeleiden aikana pitkän levon jälkeen.

Akilleksen tendinopatiaan pääasiallinen hoitokeino on harjoittelu. Toisaalta sivuiltamme löydettävä Aircast Airheel on todettu myös tehokkaaksi hoitokeinoksi. Yksittäisissä tapauksissa yölastahoidosta saattaa olla hyötyä akilleksen kivussa.

Kuvassa yölastojen ja yösukkien vertailua

Lähteitä:
(1.) Barry, Lance D. − Barry, Anna N. − Chen, Yinpu 2002. A Retrospective Study of Stand- ing Gastrocnemius-Soleus Stretching versus Night Splinting in the Treatment of Plantar Fasciitis. The Journal of Foot and Ankle Surgery 41 (4). 221−227.

(2.) Beyzadeoglu, Tahsin & Gokce, Alper & Bekler, Halil 2007. The effectiveness of dorsiflexion night splint added to conservative treatment fot plantar fasciitis. Acta Orthepaedica et Traumatologica Turcica 2007; 41 (3): 220–224.