Kantapään kipu

Plantaarifaskiitista (nykyisin käytettävä termi useassa lähteessä plantaarifaskiopatia tai plantaarifaskioosi) kärsivät voivat kokea paikallista kipua kantapään etupuolella jalkaterän sisäsyrjällä. Kipua voi esiintyä myös kantakalvon keskiosassa. Vaiva on jossain vaiheessa elämää jopa 10 – 15% ihmisistä ja se onkin yleisin jalkaterän alueen oire. Plantaarifaskiitti voi oireilla lievänä kipuna, mutta toisinaan kipu voi tehdä kävelyn erittäin hankalaksi.

Tyypilliset oireet ja tutkiminen

Kantakalvon kivuliaisuutta voi testata myös itse. Nilkan koukistus (dorsifleksio) ja yhtäaikainen varpaiden käsillä vienti kohti saman puolen polvea saattaa aiheuttaa kipua. Tähän voidaan yhdistää alueen painaminen sormilla: kantapäästä lyhyen matkaa kohti varpaita mentäessä saattaa löytyä tunnustellessa kipeä kohta. Voit katsoa videon testistä täältä. Tätä istuen tehtävää testiä, jossa oireilevan jalan sääri/nilkka on toisen jalan reiden päällä, ei voida kuitenkaan pitää varmana testausmenetelmänä ja tutkimukseen kuuluukin useita eri metodeja. 

Diagnosoinnin tekee lääkäri. Alaraajoihin perehtynyt fysioterapeutti tai jalkaterapeutti voi tehdä myös arvion tilanteesta sekä antaa ohjantaa kuntoutuksessa. Diagnosointi perustuu ensisijaisesti tyypilliseen oirekuvaan ja vastaanotolla tehtävään tutkimiseen. Oireet ovat yleensä tyypillisiä ja vaiva voidaan tunnistaa varsin helposti (1). Tyypilliseen oirekuvaan kuuluu yleisen kipukohdan lisäksi mm. kipu erityisesti aamulla ensimmäisen askeleen yhteydessä ja pitkään paikalla olon jälkeen ilmenevä kipu. Oire voi lievittyä päivän mittaan, mutta palata illalla, mikäli jalkaa rasitetaan. Kuvantamisia tarvitaan lähinnä, mikäli diagnoosi ei ole oirekuvan perusteella varma ja jos oireet pitkittyvät (2). 

Toisinaan röntgenkuvissa voi näkyä kiinnityskohdassa ns. luupiikki. Tämä ei ole kuitenkaan vaivan syy vaan seuraus. Kipukohtaan voi vähitellen muodostua kalkkia, joka näyttää piikiltä. Merkittävällä osalla plantaarifaskiitista potevista tällaista luupiikkiä ei ole kuitenkaan näkyvissä ja toisaalta kalkkimuodostelma voi näkyä kuvissa ilman oireita.

Aina kantapään kipu ei johdu plantaarifaskiitista. Voit lukea täältä kantapään alueen kivusta

Plantaarifaskiitin synty

Plantaarifaskiittiin voi esimerkiksi seisomatyö, juokseminen, voimakas ponnistus, ylipaino, nilkan liikkeen alenema esimerkiksi pohjelihaksen kireyden vuoksi ja jalkaterän asentovirheet. Riskitekijöinä juoksijoilla voi olla esimerkiksi juoksumäärän nopea lisääntyminen, kova juoksualusta sekä epäsopivat ja kuluneet jalkineet. Eräässä tutkimuksessä havaittiin pikkareiden käytöllä, kantapään varus- asennolla, korkealla pitkittäisellä jalkaterän kaarella, keskimatkan juoksulla sekä ns. länkisäärisyydellä olevan yhteyttä plantaarifaskiitin esiintyvyyteen juoksijoiden keskuudessa (3). Pitkittynyt pronaatio voi vaikuttaa toisilla vaivan syntyyn. Plantaarifaskiittia tavataan enemmän yli 35- vuotiailla kuin nuorilla henkilöillä, vaikkakin vaivaa voi esiintyä myös mm. nuorilla juoksijoilla. Naisilla vaihdevuosilla saattaa olla yhteys oireen ilmentymiselle. Kliinisen kokemuksen perusteella ohutpohjainen kenkä suhteessa kovaan alustaan saattaa lisätä riskiä oireen ilmaantumiselle, varsinkin mikäli jalkaterä ei ole tottunut kovaan rasitukseen. 

Aiemmasta käsityksestä poiketen tilassa usein ei ole tulehdusta havaittavissa. Asiantuntijoilla on erilaisia näkemyksiä tarkasta plantaarifaskiitin syystä, mutta arvioiden mukaan kipu johtuu kalvon hiuksen hienoista repeytymisistä. Repeämien vuoksi kantakalvon venyvyys alenee, joka voi lisätä kiinnityskohdan alueen venyttymistä ja ärsytystä. Kantakalvo mm. jäykistää jalkaterän pitkittäisen kaaren, varastoi liikkeestä tulevaa energiaa ja vähentää jalkaterän pronaatiota (4). Kävellessä venyttyessään jo hieman revennyt kalvo ärsyyntyy, josta aiheutuu kipua.

Plantaarifaskiitin hoito

Videolla kerromme lyhyesti plantaarifaskiitin hoidosta sekä annamme lyhyen ohjauksen yölastojen pukemiseen.

Harjoittelu plantaarifaskiitissa

Tehokkaaksi kuntoutusmuodoksi on osoittautunut nousujohtoinen, erityisesti fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille tuttu korkeaintensiteettinen lihasvoimaharjoittelu (5). Voit lukea Ratleffin ym. 2015 aiheesta ehdystä tutkimuksesta lisää täältä. On kuitenkin huomioitava, että plantaarifaskiitissa harjoittelulla ei usein saada heti tuloksia. Muutaman viikon tuloksettoman treenauksen jälkeen ei kannata antaa periksi. Harjoittelu täytyy olla sopivan haastavaa, mutta kipu ei saa jäädä treenikerran jälkeen pitkäksi aikaa päälle. Harjoittelun jälkeisenä päivänä kipu ei saa olla pahempaa kuin ennen harjoituksen tekemistä. Erittäin kivuliaassa plantaarifaskiitissa heti ei kannata aloittaa kaikkein rankimmista rappusharjoitteista, mutta vähitellen vaikeustasoa on syytä nostaa. Lisää tutkimuksia tarvitaan selvittämään kuinka hyvin harjoittelusta saatu hyöty kestää ajallisesti esimerkiksi 6 – 12 kuukauden päähän harjoittelun loputtua.

Plantaarifaskiitissa pitkällä aikavälillä (hallittu) liike on lääkettä. Vahvistamalla aluetta siitä tulee myös kuormitusta paremmin kestävää. Saat tilattua kauttamme kotiharjoittelua helpottavan Fasciitis fighterin. Tuotteen mukana nousujohteinen korkeaintensiteettinen harjoitusohjelma plantaarifaskiittiin, jossa on huomioitu kuntoutujien erilaiset lähtötasot harjoittelulle.

Plantaarifaskiitin hoitopakettiin on lisätty samaan hintaan kuulumaan myös eri lähtötasot huomioiva nousujohteinen harjoitusvideo.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitusvideot pystyy myös hankkimaan tiettyjen pohjallisten ja yösukkien lisänä 24,90 euron lisähintaan.

Eteneminen vaativampiin harjoitteisiin on kuvattu videolla. Etenemiseen vaikutta jalan voimatasot ja kivuliaisuus. Lattajalalle on omat jalan kaaren hallinnan edistämiseksi suunnitellut lisäharjoitteet. Saat kirjallisen lyhennetyn harjoitusohjelman myös useiden muiden tuotteidemme mukana.

Plantaarifaskiitti ja apuvälineet

Markkinoilla on monenlaisia tukia ja yölastoja ko. vaivaan. Toiset toimivat hyvin ja toisten vaikuttavuutta ei aina huomaa. Sama hoitomenetelmä ei aina toimi myöskään yhtä hyvin kaikilla henkilöillä. Plantaarifaskiitissa apuvälineistä on tutkimusteen mukaan hyötyä. Harjoittelulla saadaan kuitenkin pitkällä aikavälillä merkittävää hyötyä plantaarifaskiitin hoidossa, joten harjoittelua ei saa missään nimessä unohtaa.

Plantaarifaskiitti, pohjalliset ja kantapehmennykset

Pohjallisilla voidaan vähentää kantakalvon venytystä ja katkaista usein ratkaisevalla tavalla kipukierre. Pohjallisten ja myös Airheel ilmatyynysiteen mukanaan tuoman lievityksen voi useimmiten kivuliaassa plantaarifaskiitissa huomata jo ensimmäisten askelten yhteydessä. Pohjallisia voitaisiin käyttää plantaarifaskiitin hoidossa nykyistä useammin.

Valmispohjallinen voi vähentää kipua kantapään alueella yhtä tehokkaasti kuin yksilöllinen tukipohjallinen (6). Valmispohjallisten ja yksilöllisten pohjallisten hyöty on nähtävissä lyhyehköllä aikajänteellä, kuten kolmen kuukauden ajanjaksolla (7; 8.) Valmispohjallisista voi myös olla hyötyä 3–12 kuukauden aikajänteellä (9). 2017 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan pohjallisten kipua vähentävä vaikutus plantaarifaskiitissa on nähtävissä 7 – 12 viikon aikajänteellä (6).

Plantaarifaskiittiin suunnitelluissa valmispohjallisissa on sellaisia rakenteeseen ja materiaaleihin liittyviä ominaisuuksia, että ne auttavat erittäin tehokkaasti kuntoutujia. Esimerkiksi erään tutkimuksen mukaan kantapäästä spesifisti pehmennettyjen ja pitkittäiskaarta tukevien valmispohjallisen käyttö on tehokkaampaa plantaarifaskiitissa kuin materiaaliltaan pehmeiden tai ohuiden pohjallisten käyttö (10). Pohjallisessa oleva kantapään alueen pehmennys on myös kliinisen kokemuksen perusteella osoittautunut toimivaksi plantaarifaskiitissa. Pelkkä pohjallisten pehmeys ei kuitenkaan riitä tuomaan hyvää kivun lievitystä plantaarifaskiitissa.

Motion Control pohjalliset sopivat hyvin niille, joilla kipu paikallistuu kantakalvon kiinnityskohdan alueelle. Tuote sopii erinomaisesti esimerkiksi seisomatyötä tekeville. Dynaamista ja kohtalaisen napakkaa tuentaa antavat PowerStepin pohjalliset sopivat hyvin liikuntaan sekä muuhun normaaliin käyttöön. PowerStep Pinnacle sopii jalkaan, jossa pitkittäinen kaari on normaalin korkuinen, mutta se tasoittaa jonkin verran painetta myös korkeakaarisessa jalassa. PowerStep Pinnacle Low pohjalliset sopivat jalkaan, jonka pitkittäinen holvi on madaltunut kohtalaisesti tai lievästi.

Aircast Airheel ilmatyynyde saattaa toimia paremmin kun plantaarifaskiitti on erityisen kivulias (11). Kivuliaassa plantaarifaskiitissa kenkää tai Airheel ilmatyynysidettä on syytä käyttää myös sisätiloissa. Myös jalkineen kanssa käytettäväksi soveltuvan Aircast Airheel ilmatyynysiteen avulla kävely sujuu useimmiten huomattavasti kivuttomammin kuin ilman ko. apuvälinettä kulkiessa.

Kantapehmennysten toimivuudesta plantaarifaskiitissa ei ole tutkimuksellista näyttöä. Toisaalta kantapehmennys voi toimia, jos kivun aiheuttaja on kantapään rasvapatjan ongelma.

Plantaarifaskiitti ja yölastat

Yölastahoito on erityisen tehokasta siinä tapauksessa, jos aamulla ensimmäisen askeleen yhteydessä on erityisen paljon kipua. Öisin ärsyyntyneessä kantakalvossa tapahtuu paranemisprosessia. Uudiskudos on kuitenkin herkempää vaurioitumaan, jonka vuoksi aamuisin ensimmäisen askeleen yhteydessä ilmenee kipua. Ilman yölastaa tai yösukkaa alue on lyhentyneessä tilassa öisin. Yötuen avulla kantakalvo on parantumisprosessin yhteydessä pidempänä, joten alue paranee yön aikana pidentyneemmässä tilassa. Näin ensimmäisen askeleen yhteydessä alue ei joudu niin kovalle venytykselle ja se ei ole yhtä herkkä vaurioitumaan. 

Yölastahoito yhdistettynä pohjallisten käyttöön on tutkimuksen mukaan tehokkaampaa plantaarifaskiitin hoidossa kuin pelkkä pohjallisten käyttö (12). Yölastahoidon lisäämisen hyödyistä hoitokokonaisuuteen on selviä viitteitä (13, 14), mutta harjoittelua ei saa unohtaa.

Perinteisen mallinen PRO 2 yölasta, vähemmän unta häiritsevä PF8 yösukka ja Dorsal Night Splint sekä vähiten unta häiritsevä Procare anteriorinen yölasta ovat suosittuja vaihtoehtoja erilaisista yötuistamme. Huomioithan, että saat lyhennetyn plantaarifaskiittiin suunnitellun harjoitusohjelman ostaessasi kauttamme ko. apuvälineen.

Olemme laatineet myös ammattilaisille suunnatun tekstin yölastojen käytöstä.

Muu hoito plantaarifaskiitissa

Plantaarifaskiitin hoidossa muita hyviä keinoja ovat myös tietyt fysikaaliset hoidot, alaraajalinjauksien parantaminen tai toisinaan manuaaliset käsittelyt. Trigger- (15) ja faskiakäsittelyn (16) tehosta on viitteitä plantaarifastiitissa. Toisaalta tekniikat eivät ole aina kuntoutujille kustannustehokkaita. Tutkimuksissa on käytetty asetelmia joissa kuntoutujat käyvät jalkaterän ja pohkeen alueen käsittelyissä yli 10 kertaa.

Kuntoutujan on myös syytä lopettaa mahdollinen kivun synnyttänyt rasitus, välttää pitkäaikaista seisomista sekä kovalla alustalla tapahtuvaa rasitusta. 

Akillesjännevenytykseen verrattuna kantakalvon venyttely vähentää tehokkaammin kipua (17). Kantakalvon venytys täytyy tehdä aina aamuisen ennen ensimmäistä askelta. Metodissa nilkka koukistetaan ääriasentoon ja varpaita viedään kohti saman jalan polvea. Venytys pitää olla napakka, mutta ei liian repivä.

Toisaalta mikäli pohje on kireä, niin suosittelemme tekemään pitkäkestoisia akilleksen alueen venytyksiä. Tarvittaessa painon pudotuksesta voi olla hyötyä. Hyvän päkiäkeinun omaava napakka lenkkikenkä saattaa myös lievittää kipua, mutta esimerkiksi ballerinojen tai ilman tukiominaisuuksia olevien varvassandaalien käyttö on syytä lopettaa.

Tutkimuksissa erityisesti urheiluteipillä tehtävät teippaukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi kivun lievityksessä. Teippi on kliinisen kokemuksen perusteella hyvä ottaa kuitenkin pois yön ajaksi.

Mahdollisen kipulääkityksen alaisena on syytä varoa rasittamasta kantakalvoa liikaa. Juoksun tai hyppyjä sisältävän liikunnan sijasta kantakalvon kivusta merkittävästi oireilevat voivat esimerkiksi uida tai pyöräillä. Muutenkin juoksua tai hyppyjä sisältävien lajien harrastajien kannattaa palata harrastuksensa pariin vähitellen. Kantakalvoa kannattaa ennen sitä vahvistaa, jotta alue kestää paremmin rasitusta ko. liikuntamuodoissa. Pohjallisten avulla liikuntaan palaaminen saattaa kliinisen kokemuksen perusteella onnistua sujuvammin.

Yhtenä hoitovaihtoehtona voidaan pitää toisinaan kortisonia (18). Varsinkin useasti pistettynä kortisonilla on kuitenkin merkittäviä riskitekijöitä, joita lääkäri voi arvioida yksilöllisesti. Kortisonihoidon myönteiset vaikutukset ovat usein lyhytkestoisia.

Ennen mahdollista leikkaustarpeen arviota konservatiiviset (ei leikkaukselliset) menetelmät on syytä kokeilla läpi. Plantaarifaskiittia leikataan nykyisin varsin harvoin.

Lopuksi

Usein plantaarifaskiitti oireilee vaihtelevalla voimakkuudella varsin lyhytkestoisesti, esimerkiksi muutaman kuukauden ajan. Toisinaan vaiva saattaa pitkittyä ja kestää vuoden tai kaksi.  

Plantaarifaskiitissa voimakkaammat ja lievemmät kivun pahenemisvaiheet ovat normaaleita. Yleensä ko. vaiheen jälkeen tilanne lähtee uudelleen paranemaan ja vähitellen pahenemisvaiheet ovat lievempiä. Harjoitteita ei varsinkaan lievän pahenemisvaiheen yhteydessä kannata jättää pois vaan niitä on syytä keventää hetkeksi.

Onneksi toimivia konservatiivisiä hoitokeinoja oireilun katkaisemiseksi tai vähintään lievittämiseksi on varsin monia. Suosittelemme hyödyntämään niistä mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan useampaa kuin kahta tai kolmea eri keinoa. 

Kantapään alueen kipu voi johtua muustakin syystä. Lue teksti liittyen kantapään kipuun.

Klikkaamalla pääset lukemaan kattavan blogitekstin plantaarifaskiitin hoidosta. Yhdistelemme blogitekstissämme plantaarifaskiittiin liittyvää tutkimusnäyttöä sekä sen hoidossa huomioitavia käytännön asioita. Tekstissä kerromme muun muassa tarkemmin miten valita oikeanlaiset apuvälineet kantapään oireiluun.

Plantaarifaskiitin hoitopakettiin kuuluu Motion Control pohjalliset, Airheel ilmatyynyside, yölasta Dorsal Night Splint, teippirulla sekä teippaus- ja harjoitusohje. Tilaaja saa harjoitusohjeen lomake- muodossa ja nyt myös videoituina nousujohteisina eri lähtötasot huomioivana kotiharjoitusohjelmana. Noudata kuitenkin ensisijaisesti terapeuttisi antamia harjoitusohjeita.

Apuvälineet plantaarifaskiitin hoitoon

Plantaarifaskiitin hoitopaketti

Tutkimuksiin perustuvaa hyötyä plantaarifaskiitin hoitoon edulliseen hintaan. Plantaarifaskiitin hoitopaketti sisältää: Aircast Airheel ilmatyynyside, Yölasta Dorsal Night Splinth, Motion Control Pohjalliset, kirjallinen harjoitus-, venyttely- ja teippausohje sekä teippirulla. Nyt myös mukaan videoitu kotiharjoitusohjelma

Paketin hinta 159,90 euroa

Motion Control pohjalliset

Motion Control on erinomainen yleispohjallinen. Sopii erinomaisesti plantaarifaskiittiin, mikäli kipukohta on kantaluun läheisyydessä

Pohjallisparin hinta 43 euroa

PowerStep Pinnacle pohjalliset

Korkealaatuinen valmispohjallinen. Suhteellisen jämäkkä, mutta dynaaminen tuenta. Jalalle, jonka pitkittäinen jalkaholvin kaari on normaalin korkuinen. Sopii myös korkeaholviselle jalalle. Tutustu tarvittaessa PowerStep Pinnacle Low pohjallisiin, jotka sopivat madaltuneeseen jalkaholviin

PowerStep Pinnacle 45 euroa

Aircast Airheel ilmatyynyside

Erinomainen hoitokeino plantaarifaskiitin ja akilleksesjänteen tendinopatian hoidossa. Ilma kulkee kahden eri tyynyn välillä jalkapohjan ja kantapään takana. Tukee pitkittäistä kaarta kävellessän.
Saatte tuen mukaan plantaarifaskiitin hoitoon suunnitellun harjoitusohjelman.

Ilmatyynysiteen hinta 59,90 euroa

PF8 yösukka

Sopii vasempaan ja oikeaan jalkaan. Sukka on tarkoitettu käytettäväksi yöllä tai muutoin levossa plantaarifaskiitin hoitoon. Saatte lyhennelmän plantaarifaskiitin harjoitusohjelmasta tilaamalla yölastan kauttamme

49 euroa

Dorsal Night Splint yölasta

Dorsaalinen yölasta plantaarifaskiitin ja mm. akillesjänteen tendinopatian hoitoon. Herkkäunisilla saattaa häiritä unta hieman vähemmän kuin normaali yölasta, kuten Pro 2.
Saatte lyhennelmän plantaarifaskiitin harjoitusohjelmasta tilaamalla yölastan kauttamme.

74 euroa

Procare anteriorinen yölasta

Procare anteriorinen yölasta plantaarifaskiittiin. Anteriorinen yölasta häiritsee muihin yölastoihin verrattaessa vähän unta. Saatte lyhennelmän plantaarifaskiitin harjoitusohjelmasta tilaamalla yölastan kauttamme. 

Hinta 62 euroa

Yölasta Pro 2

Pro 2 yöortoosi plantaarifaskiitin hoitoon. Sopii molempaan jalkaan. Käyttö, mikäli kipua erityisesti aamuisin ensimmäisen askeleen yhteydessä. Saatte lyhennelmän plantaarifaskiitin harjoitusohjelmasta tilaamalla yölastan kauttamme.

Hinta 56,90 euroa

Varaa aikasi fysioterapiaan Vantaalle-
Etäfysioterapiassa voit käydä kotoasi käsin

Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli kipu pitkittyy, liittyy traumaan ja jos jalka ei kestä astumista.

Voit varata ajan Myyrmäen tai Tikkurilan Fysioksen toimipisteeseen askeltutkimukseen, jossa fysioterapeutti voi tutkia jalkasi, arvioida mahdollisen apuvälinetarpeen sekä suunnitella yksilölliset harjoitteet. Voit lukea lisää Myyrmäen ja Tikkurilan apuvälinevarastosta painamalla tästä.

Etäfysioterapiaan varten tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen sekä tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin. 

Sivuston jalkaspesialisti.fi sisältö on ainoastaan täydentävää tietoa ja hoidon perustan suunnittelee kuntoutujan tavannut terveydenhuollon ammattilainen. Apua kuntoutukseen saat esimerkiksi lääkäriltä (mm. diagnosointi), alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta.

Lähteet pääset katsomaan täältä.

Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusvideoista

Tämän tuotteen ostajana voit hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme.

Alta otsikkoa klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.