Polven nivelrikko – lähteet

(1) Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 8.8.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

(2) Hannan MT, Felson DT, Pincus T. Analysis of the discordance between radiographic changes and knee pain in osteoarthritis of the knee. J Rheumatol. 2000;27:1513–1517.

(3) Fransen, M, McConnell, S, Harmer, A, Van der Esch, M, Simic, M & Bennell, K. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015.

(4) Liikunta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 10.8.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

(5) Liikkumisen suositukset n.d. UKK-instituutti. Saatavilla osoitteessa: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/ Luettu 10.8.2021

(6) Suomen Fysioterapeutit. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus. Hyvä fysioterapiakäytäntö 27.1.2020

(7) McCarthy, C, Mills, P, Richardson, G, Hawkins, N, Roberts, C & Silman, A. Supplementation of a home-based exercise programme with a class-based programme for people with osteoarthritis of the knees: a randomized controlled trial and health economic analysis. Health Technology Assessment 2004. November; 8 (46): iii – iv, 1 – 61

(8) Arya, R, & Jain, V. Osteoarthritis of the knee joint: An overview. Review article. JIACM 2013; 14 (2): 154–162

(9) Gohal, C, Shanmugaraj, A, Tate et al.: Effectiveness of Valgus Offloading Knee Braces in the Treatment of Medial Compartment Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Sports Health. 2018 November/December; 10 (6): 500–514

(10) Brouwer, R, van Raaij, T, Verhaar, J et al.: Brace treatment for osteoarthritis of the knee: a prospective randomised multi-centre trial. Osteoarthritis and Cartilage. 2006 August; 14 (8): 777–783

(11) Kirkley, A, Webster-Bogaert, S, Litchfield, R et al.: The effect of bracing on varus gonarthrosis. The Journal of bone and joint surgery. American volume. 1999; April 81: 539–548

(12) Jones, R, Nester, C, Richards, J, Kim, W, Johnson, D, Jari, S, Laxton, P & Tyson, S. A Comparison of the biomechanical effects of valgus knee braces ans lateral wedged insoles in patient with knee osteoarthritis. Gait & Posture 2012

(13) Rodrigues, P, Ferreira, A, Pereira, R et al.: Effectiveness of medical-wedge insole treatment for valgus knee osteoarthritis. Arthritis and rheumatism 2008:15:603-608

(14) Jones, A, Silva, PG, Silva, A, Colucci, M, Tuffanin, A, Jardim, J & Natour J. Impact of cane use on pain, function, general health and energy expenditure during gait in patients with knee osteoarthritis: a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 2012. February; 71 (2): 172 – 179

Takaisin lukemaan polven nivelrikosta pääset täältä.

Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusvideoista

Tämän tuotteen ostajana voit hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme.

Alta otsikkoa klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Harjoitteet on suunniteltu polven nivelrikon kuntoutukseen. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Videoilla on lihasvoimaharjoitteiden lisäksi erilliset osiot tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteille, joita tehdään videoiden ohjeistuksen perusteella vain tarvittaessa.

Voit valita videot vain tiettyjen polven nivelrikon tuotteiden lisänä 24,90€ lisähintaan.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 30 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.