Termi patellofemoraalinen kipu pitää sisällään laajan skaalan erilaisia polven kipuja. Tämä polven etuosan alueen oireilu voi johtua polvilumpion ja reisiluun välisestä nivelen oireilusta tai läheisen alueen pehmytkudoksen ärsyyntymisestä. Nykyisen käsityksen mukaan juoksijan polvi ja kondromalasia kuuluvat myös patellofemoraaliseen kipuun.

Patellofemoraalinen kipu voi vaivata nuoria urheilijoita, mutta usein myös esimerkiksi työikäisiä tai ikääntyneitä ei niin aktiivista elämää viettäviä tavallisia ihmisiä.

Syyt

Oireiluun on usein monia syitä. Alueen hallinnan heikkous ja siitä johtuva toiminnallinen heikkous voi olla yhtenä syynä patellofemoraalisessa kivussa. Lonkan loitontajien sekä ulkokiertäjien ja vastus medialis oblique lihaksen heikkous voi olla alueen hallinnan ongelmien taustalla. Vastus medialis on yksi reiden sisäsivulla oleva lihas, jonka tehtävänä on mm. osallistua lumpion ohjautumiseen reisiluussa olevaan uraan. Lisäksi jalkaterän ja nilkan alueen hallinnalla on tärkeä rooli polvilumpion asennossa. Lattajalkaisuus saattaakin tutkimusten mukaan altistaa patellofemoraaliseen kipuun (1). Yhtenä tärkeimmistä patellofemoraalisen kivun syistä on polvilumpion liukuminen reiden pinnalla olevan uran reunalla. Hallinnan ollessa heikko lumpio ohjautuu uran ulkoreunalle, jolloin oireilu voi pahentua.

Patellofemoraalisessa kivussa lumpio voi ohjautua reisiluussa olevan uran ulkoreunalle. Tähän voi vaikuttaa jalkaterän ja lantion heikko hallinta. Kuvassa nähdään polven lievähkö pettäminen sisään yhden jalan kyykyssä.
Toisinaan oireilu voi olla rakenteista johtuvaa. Erityisesti pohtipolvisuus ja harvoin länkisäärisyys voi aiheuttaa ongelmia. Ylikuormitus, traumat, polven yliojennus ja alaraajan liikerajoitukset voivat myös olla syynä oireiluun. Iliotibiaalinen jännekalvo tai hamstring lihakset voivat olla kireitä tai nilkassa voi olla olla koukistussuuntaan liikerajoitusta. Patellofemoraaliseen kipuun kuuluvassa juoksijan polvessa (toiselta nimeltään ITB- syndrooma) kuormitus voi yleisesti käytössä olevan teorian mukaan aiheuttaa reiden ulkoreunalla olevaan lihas-jännekalvoon (ITB) kiristymistä, painetta ja mekaanista hankausta reisiluun alaosan ulkonevaa päätä vasten. Riskiä petellofemoraaliseen kipuun voi nostaa aiempi eturistisiteen leikkaus ja erikoistuminen yhteen urheilulajiin.

Oireet

Kipu paikallistuu useimmiten polven etuosaan ja pahenee kävellessä rappusissa, kyykistymisessä tai istuessa polvet koukussa. Kipu voi pahentua kovassa rasituksessa tai normaalien päivittäisten toimintojen yhteydessä. Toisinaan polvessa saattaa olla krepitaatiota/ritinää.

Toisinaan kipu on polven ulkoreunalla, jolloin syynä saattaa olla rasituksessa provosoituva patellofemoraaliseen kipuun kuuluva juoksijan polvi. Taustalla voi olla linjausvirheet, kuten reiden ja säären liiallinen sisäkierto esimerkiksi kyykistyessä. Juoksijan polvi on kuitenkin syytä erottaa polven ulkosivulla oireilevasta polven nivelrikosta. 

Polvilumpion alueen kipu saattaa johtua myös muista jalan ongelmista. Jos kipua on polven sivuilla tai lumpion ylä- tai alapuolella, niin oire ei pääasiallisesti johdu patellofemoraalisesta kivusta.

Hoito

Hoidon suunnittelussa on tärkeää puuttua patellofemoraaliseen kipuun altistaviin tekijöihin. Jos aiemman kuvan mukaisesti lonkassa ja jalkaterässä on huono hallinta yhden jalan kyykyssä, niin siihen on syytä puuttua sopivin harjoittein. Tärkeitä ovat lonkan ulkokiertäjien ja loitontajien sekä vastus medialis obliquen harjoitteet. Vastus medialis obliquenta harjoitettaessa ei saa ilmetä kipua, sillä kipu tai turvotus vaikuttaa negatiivisesti sen aktivoitumiseen. Mahdollisiin kireyksiin on syytä puuttua.

Van der Hejdenin ym. kirjallisuuskatsauksen mukaan patellofemoraalisessa kivussa kannattaa harjoittaa sekä lonkan alueen lihaksia että polven ojentajia, ei pelkästään polven ojentajia (2).

Pohjallisilla voidaan tarjota apua vaivaan, joka voi viitata jalkaterän merkitykseen polvikivun yhteydessä. Käytäntöön soveltaen pohjallisten lisäksi patellofemoraalista kipua potevalle on syytä ohjata myös jalkaterän alueen harjoitteita. Pohjalliset kannattaa valita tarkkaan, sillä polven etuosan oireilussa tavalliset pohjalliset eivät ole riittävät oireilun vähentämiseksi.

2018 konsensuksen mukaan pohjallisia on suositeltava käyttää patellofemoraalisessa kivussa harjoittelun kanssa (3). Pohjallisista saatava hyöty saadaan erityisesti lyhyellä aikavälillä. Harjoittelusta saatava hyöty saattaa olla pidempiaikaista. Lisäksi pohjallisten käytöstä on vähäistä viitettä patellofemoraalisen kivun ennaltaehkäisyssä (4).

Tutkimuksissa on käytetty mm. pohjallisia, joissa on kantaluun alla kiila sekä pitkittäiskaaren tuenta. Voit tilata kauttamme Novaped Sports lattajalan pohjallisia. Ne soveltuvat lievän lattajalan omaavaan jalkaan ja normaalin jalkaterän pitkittäiskaaren omaavaan jalkaan.

2015 julkistetun Cochrane-katsauksen mukaan katsaus ei anna tutkimusten laadun vuoksi vastausta siihen, onko ortooseista apua patellofemoraaliseen kipuun. On kuitenkin hyvin vähäistä näyttöä siitä, että polviortooseista ei ole lisäapua lyhyellä aikajänteellä, mikäli kuntoutuja suorittaa samalla aikajänteellä harjoitusohjelmaa. (5.)

Polvitukien hyödyistä on saatu kuitenkin tutkimusnäytön valossa positiivisiä viitteitä lumpion alueen kivussa. Callaghanin ym. 2015 mukaan lumpion kuvantamisella todennettu vaurio oli vähentynyt 6 viikon polvituen käytöllä ja kivut vähentyneet verrattaessa kontrolliryhmään. Polvituessa oli C-muotoinen irrotettava pelotti. (6.) Tru Pull Lite polvituessa on myös pelotti, joka ohjaa lumpiota keskemmälle. Polvituista saattaa olla hyötyä myös polven etuosan kivun ennaltaehkäisyssä (7).

Patellofemoraalisessa kivussa harjoittelu on avainroolissa. Polvitukia voidaan käyttää kivun lievittämiseksi esimerkiksi harjoitellessa, käveltäessä pitkiä matkoja tai kävelyn normalisoimisen edistämiseksi. Polvituki ei saa korvata harjoittelua.

Juoksijan polvessa tärkeintä on puuttua linjausvirheisiin esimerkiksi lonkan ja jalkaterän alueen harjoittein. Pohjallisilla ja kompressiotuilla (kuten Donjoy Rotulax polvituki) voidaan vaikuttaa usein myös suotuisasti tilanteeseen.

Harjoittelu on syytä tehdä kliiniseen tutkimukseen perustuvan arvion pohjalta alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin tai jalkaterapeutin toimesta.

Jalkaspesialistin valinnat patellofemoraalisen hoidon tueksi

Tru Pull Lite polvituki

Tuessa olevan pelotin avulla lumpio ohjautuu sisemmäs reisiluussa olevaan uraansa. Hyvä tapa estää myös subluksaatioita.

Novaped Sports lattajalan pohjallinen

Patellofemoraalisen kivun lievitykseen on käytetty tutkimuksissa menestyksekkäästi pohjallisia, joissa on vastaavia ominaisuuksia kuin Novaped Sports lattajalan pohjallisissa

Pronation Control lattajalan pohjalliset

Mikäli jalkaterä ja/tai polvi ohjautuu esim juostessa sisään, niin valmispohjallisista tai yksilöllisistä pohjallisista saattaa olla hyötyä. Pronation Control pohjalliset soveltuvat jalkaterään, jonka pitkittäinen kaari on alentunut lievästi tai kohtalaisesti. Tuotteen ainutlaatuisen kantaluun kiilauksen avulla tuote toimii usein paremmin kuin monet yksilölliset tukipohjalliset

Varaa aikasi fysioterapiaan Vantaalle tai etäfysioterapiaan

Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli kipu pitkittyy, liittyy traumaan ja jos jalka ei kestä astumista.

Voit varata ajan Myyrmäen tai Tikkurilan Fysios Mehiläisen toimipisteeseen, jossa fysioterapeutti voi tutkia jalkasi, arvioida mahdollisen apuvälinetarpeen sekä suunnitella yksilölliset harjoitteet. Teemme Vantaalla myös yksilöllisiä tukipohjallisia. Voit varata käynnin Myyrmäkeen myös soittamalla Mehiläisen ajanvaraukseen numeroon 010 414 00. Kerro varatessasi aikaa, että haluat ajan fysioterapeutti Antti Mässelille tai Anniina Meriläiselle.

Etäfysioterapiaan varten tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen sekä, tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin. 

Huom: Alueen kipu voi johtua myös muista ongelmista. Polven limapussin tulehdus voi oireilla myös lumpioon kiinnittyvän jänteen alueella. Hyppääjän polvessa (toiselta nimeltään patellaarinen tendinopatia) kipu paikantuu polvilumpion alapuolelle jänteeseen. Oireilua provosoi polven ojennusliikkeet, kuten hyppiminen. Hyppääjän polvea onkin usein 15–30- vuotiailla, jotka harrastavat aktiivisesti esimerkiksi palloilupelejä. 

Osgood-Schlatterin taudissa oireilu on sääriluun kyhmyssä lumpion alapuolella. Verrattaessa Osgood-Schlatterin tautiin Sinding-Larsen-Johanssonin tauti aiheuttaa oiretta jännealueen toiseen päähän, jänteen polvilumpioon kiinnittyvään osaan.

Sivuston jalkaspesialisti.fi sisältö on ainoastaan täydentävää tietoa ja hoidon perustan suunnittelee kuntoutujan tavannut terveydenhuollon ammattilainen. Apua kuntoutukseen saat esimerkiksi lääkäriltä (mm. diagnosointi), alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta

Lähteitä

(1.) Neal, B, Griffits, I, Dowling, G, Murley, G, Monteanu, S, Franettovich Smith, M, Collins, N & Barton, C. Foot posture as a risk factor for lower limb overuse injury: a systematic review and meta-analysis. Journal of Foot and Ankle Research. 2014, Dec, 19, 7 (1), 55

(2.) Van der Heijden, R, Lankhorst, N, van Linschoten, R, Bierma-Zeinstra, S & Middelkoop, M. 2015. Exercises for treating patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017.

(3.) Collins, NJ ym. 2017. 2018 Consensus statement on exercise therapy and physical interventions (orthosis, taping and manual therapy) to treat patellofemoral pain: recommendations from the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Gold Coast, Australia, 2017.

(4.) Alexander, J, Culvenor, A, Johnston, R, Ezzat, A & Barton, C. Strategies to prevent and manage running-related knee injuries: a systematic review of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine. 2022, Nov; 56 (22): 1307 – 1319.

(5.) Smith T, Drew B, Meek T et al.: Knee orthoses for treating patellofemoral pain syndrome. Chochrane Database Systematic Reviews. 2015 December 8; (12): CD010513

(6.) Callaghan M, Parkes M, Hutchinson C et al.: A randomiset trial of a brace for patellofemoral osteoarthritis targeting knee pain and bone marrow lesion. Annals of the rheumatic diseases. 2015 June; 74 (6): 1164–1170

(7.) Van Tiggelen, D, Witvrouw, E, Roget, P, Cambier, D, Dannels, L & Verdonk R. Effect of Bracing on the prevention of anterior knee pain – a prospective randomized study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2004: 12; 434 – 439.

Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusohjeista

Tämän tuotteen ostaja voi hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme tai kirjalliset oirespesifit ohjeet tilauksensa mukaan. Valittavissa olevat harjoitusvideot ja kirjalliset harjoitusohjeet vaihtelevat tuotekohtaisesti.

Alta otsikko klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Harjoitteet on suunniteltu polven nivelrikon kuntoutukseen. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Videoilla on lihasvoimaharjoitteiden lisäksi erilliset osiot tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteille, joita tehdään videoiden ohjeistuksen perusteella vain tarvittaessa.

Voit valita videot vain tiettyjen polven nivelrikon tuotteiden lisänä 24,90€ lisähintaan.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 30 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään parantamaan jalkaterän toimintaa ja ryhtiä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Harjoitteita ei suositella korkean jalkaholvin omaaville tai vaikeista jalkaterän ongelmista kärsiville asiakkaille.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua plantaarifaskiitissa sekä lisäämään sen kuormituskestävyyttä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Monipuolisemmat ja tarkasti kuvatut ohjeet plantaarifaskiittiin saat ostamalla plantaarifaskiitin videoidut harjoitusohjeet verkkokaupastamme.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua päkiän kivussa. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua hallux rigiduksessa sekä lisäämään jalan toimintakykyä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua akillesjänteen tendinopatiassa (1,5cm – 8cm kiinnityskohdasta ilmenevä kipu) sekä lisäämään jalan kuormituskestävyyttä.

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti ja niissä on huomioitu jalan kivun voimakkuus. Tarvittaessa ohje aloitetaan isometrisistä harjoitteista, jonka jälkeen siirrytään eksentrisiin harjoitteisiin sekä muun muassa niin sanottuihin heavy slow harjoitteisiin.

Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Jos kipu jatkuu vaikka käytätte tukea ja noudatatte harjoitusohjetta, niin suosittelemme hakeutumista fysioterapeutin tai jalkaterapeutin vastaanotolle.

Tutkittuun tietoon, käytännön kokemuksiin ja erityisesti alaraajafysioterapian käytänteisiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua vaivaisenluussa sekä lisäämään jalan toimintakykyä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään lisäämään jalan toimintakykyä nilkan nyrjähdyksen jälkeen sekä vähentämään riskiä uuteen nilkan nyrjähdykseen. Harjoitetaso etenee huomioiden, kuinka kauan nilkan nyrjähdyksestä on mennyt aikaa ja millaisia oireita jalassa on. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään lisäämään jalan toimintakykyä nilkan nyrjähdyksen jälkeen sekä vähentämään riskiä uuteen nilkan nyrjähdykseen. Harjoitetaso etenee huomioiden, kuinka kauan nilkan nyrjähdyksestä on mennyt aikaa ja mikä on vamman aste. Harjoitteet kuvataan esimerkkien avulla ja ohjeissa on eri variaatiot harjoitteille huomioiden liikunnallisesti aktiiviset ja ei niin aktiiviset yksilöt. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.