Syyt käyttää pohjallisia voivat vaihdella jalkineen käyttömukavuuden lisäämisestä aina kivun lievittämiseen esimerkiksi plantaarifaskiitissa.

Kerromme tekstissä muun muassa siitä, että millaista hyötyä pohjallisista on jalan eri vaivoissa.

Verkkokauppamme pohjallisvalikoimaa suunnitellessamme olemme vertailleet kansainvälisesti parhaita valmispohjallisia ja valinneet niistä valikoimaamme toimivimmat mallit käytännön testauksen avulla. Pohjallisiamme pääset katsomaan täältä.

Pohjallisten vaikutusmekanismista

Pohjallisella voidaan jonkin verran vähentää ja hidastaa askeleen aikana tapahtuvaa jalan kiertymistä. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa PowerStepin pohjallisella pystyttiin vähentämään jalkaterän eversioliikettä noin kaksi astetta (1). Ominaisuus on tärkeä tuettaessa ylipronatoivaa jalkaterää.

Pohjallisten vaikutus esimerkiksi kantaluun liikkeeseen saattaa kuitenkin olla hyvin yksilöllistä. Toisaalta erityisesti voimakkaasti muotoilluista pohjallisista saatava apu saattaa osin selittyä sisäsyrjän lihasten kuormittumisen hallinnan hyvin merkittävällä vähentymisellä. (2.)

Pohjallisen käyttö saattaa parantaa vähäisesti energiankulutusta lattajalkaisilla ihmisillä (3), mutta aihe vaatii lisää tutkimista tutkimusten puutteellisuuden vuoksi. 

Pohjallisia käytetään myös edistämään jalkineiden käyttömukavuutta. Muun muassa seisomatyöntekijät saavat jalkineeseen lisämukavuutta lisäämällä jalkineeseen laadukkaan pohjallisen.

Erään yksilöllisten pohjallisten käyttäjien kokemuksia keränneen tutkimuksen mukaan pohjallishoitoon tyytyväisiä kuntoutujia oli 91% tutkimukseen osallistuneista. Tutkimukseen osallistuneilla oli esimerkiksi lattajalka tai polven etuosan kipua. (4.)

Esimerkiksi toiminnallista lattajalkaa koskeneen katsauksen mukaan yksilöllisten pohjallisten paremmuudesta verrattaessa valmispohjallisiin ei ole tutkimusnäyttöä (5), mutta tietyissä tilanteissa voi olla välttämätöntä valita yksilölliset pohjalliset. Tietyissä tilanteissa valmispohjalliset ovat yhtä toimivat vaihtoehdot kuin yksilölliset pohjalliset. Yksilöllisiin pohjallisiin tehdään toisinaan kiilauksia tarpeen mukaan ja niiden pitkittäiskaarta tukeva muoto noudattaa tarkemmin yksilöllisiä jalan muotoja, mutta valmispohjallisiin pystytään sisällyttämään tehokkaita kuormitusta vähentäviä elementtejä. Lisäksi valmispohjalliset maksavat murto-osan verrattuna yksilöllisiin pohjallisiin ja laadullisesti ne ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.

Pohjallisilla pystytään tasaamaan painetta. Niillä saatetaan pystyä vähentämään jalkaan kohdistuvaa kuormitusta, kuten plantaarifaskiitissa kantakalvolle kohdistuvaa vetoa. Paineen tasauksella pyritään vähentämään esimerkiksi känsäytymiä sekä kipua kivuliaassa kaarijalassa. Painepiikkejä voidaan vähentää myös tukipohjallisissa olevan päkiäpelotin avulla.

Pohjallisilla pystytään vaikuttamaan muun muassa jalkaan kohdistuviin ulkoisiin voimiin. Keho tuottaa myös jalkaan kohdistuvia voimia. Paineen tasauksella ja pienillä biomekaanisilla muutoksilla pyritään alentamaan kudoksen kuormitusta.

 

Pehmeä pohjallinen ei yleensä ole paras vaihtoehto vaan optimaalisin ratkaisu saadaan aikaan yleensä, kun yhdistetään tilanteen vaativa sopiva pehmeys sekä jalkaterää tukeva pohjallisen rakenne.

Pohjalliset jalan eri ongelmien hoidossa

Pohjallisia käytetään jalkaterän, nilkan, polven sekä toisinaan alaselän alueen kuntoutuksessa. Pohjallisten käyttöä kuntoutuksessa on tutkittu jonkin verran, mutta aihe vaatii vielä lisää tutkimuksia. Yleistämistä vaikeuttaa muun muassa se, että tutkimuksissa ei aina kuvattu tarkasti käytettyjä pohjallisia.

Alla tekstissä luettelimme erilaisia jalan vaivoja, jonka kuntoutukseen on perinteisesti käytetty pohjallisia. Lisätauksen lisäksi on useita muita tilanteita, jolloin pohjallisista saattaa olla hyötyä.

Seuraavalla videolla kerromme ko. aiheesta lyhyesti.

Jalkaterän alue

Plantaarifaskiitti ja pohjalliset

Plantaarifaskiitissa tutkimusten mukaan pohjallisten hyöty saattaa olla nähtävissä erityisesti 7 – 12 viikon aikajänteellä (5). Pitkittäiskaarta tukevat pohjalliset ovat tehokkaampia plantaarifaskiitissa kuin pelkät kantakupit. Pohjallisten ja toisaalta Aircast Airheel ilmatyynysiteen kipua lievittävän vaikutuksen voi tuntea usein heti tuen käyttöönotossa ensimmäisten askelten yhteydessä.

Kantapään kipu

Pohjallisia kannattaa harkita plantaarifaskiitissa, olipa kuntoutujalla lattajalka, normaalikaarinen pitkittäiskaari tai korkeakaarinen jalkaterä. Valmispohjalliset ovat yhtä tehokas tapa hoitaa plantaarifaskiittia kuin yksilölliset pohjalliset (6). Pelkkää pohjallisten varaan plantaarifaskiitin hoitoa ei kuitenkaan kannata jättää. 

Voit hankkia nousujohteiset plantaarifaskiittin videoidut harjoitusohjeet tuotteiden tilauksen yhteydessä hintaan 24,90€ kauttamme. Vaikeissa jalan ongelmissa suosittelemme käyntiä ammattilaisen vastaanotolla.

Kivulias kaarijalka

Yksilölliset tukipohjalliset ovat tehokas tapa hoitaa kivuliasta kaarijalkaa (7). Parhaan avun saatkin yksilöllisistä tukipohjallisista kyseiseen vaivaan, vaikka PowerStep Pinnacle pohjallisista saattaakin olla jonkin verran hyötyä.

Vaivaisenluu ja isovarpaan tyvinivelen nivelrikko

Tutkimusten mukaan pohjallisista on ilmeisimmin hyötyä vaivaisenluun hoidossa kuuden kuukauden aikajänteellä (8).

Isovarpaan tyvinivelen nivelrikossa isovarpaan liikettä rajoittavista pohjallisista lienee olevan hyötyä ainakin 12 viikon kohdalla (9). Saat tilattua sivuiltamme isovarpaan liikettä kevyesti rajoittavat Hallux rigid pohjalliset.

Päkiän alueen kipu

Päkiän alueen kivussa pohjallisista lienee hyötyä (10). Pohjallisen antaman pitkittäiskaaren tuennan lisäksi pohjallisessa on syytä olla tuolloin myös päkiäpelotti. Päkiän alueen hoitopaketissa on huomioitu molemmat tekijät.

Tibialis posteriorin toimintahäiriö

Tibialis posterior lihaksen suomenkileinen nimitys on takimmainen säärilihas. Tibialis posteriorin toimintahäiriössä jalan ryhti voi alkaa alenemaan ja kipu paikallistuu tyypillisesti jalkaterän sisäreunalle, lähelle sisempää kehräsluuta. Kuntoutukseen voi kuulua harjoitteiden ja vaivaan suunniteltujen nilkkatukien lisäksi pohjallisten käyttö. Toimintahäiriössä kannatta käyttää yksilöllisiä tukipohjallisia, vaikka lievässä tilanteessa esimerkiksi PoweStep Pinnacle pohjallisista tai Plateau kiilapohjallisista kokemuksen mukaan saattaa olla hyötyä. Vaiva on syytä tunnistaa ajoissa, sillä pitkittynyt hoidon aloittaminen saattaa vaikeuttaa toipumista ja lisätä riskiä leikkaushoitoon joutumiselle.

Diabetes ja reuma

Diabeteksessa pyritään tasaamaan painetta känsien ja haavaumien ennaltaehkäisemiseksi. Tähän pyritään pohjallisen pitkittäiskaaren tuennan ja päkiäpelotin kautta. Lisäksi pohjallisen pehmeästä pinnasta voi olla hyötyä.

Motion control pohjalliset voivat olla hyvinkin toimivat alkuvaiheen diabeteksessa, mutta vaikeammissa jalan ongelmissa tarvitaan ehdottomasti yksilöllisiä pohjallisia. Suomessa käytetään diabeteksessa usein kipsijäljennöksen avulla valmistettuja pohjallisia.

Jalkineellakin on merkittävä vaikutus diabeteksessa. Esimerkiksi päkiän alueen keinurakenteeseen (jalkaterä jalkineessa suorassa, mutta jalkineen pohjamateriaali ohenee päkiän alueelta mentäessä kohti varpaita) ja hankaamattomuuteen kannattaa ehdottomasti kiinnittää diabeteksessa huomiota.

Pohjallisilla saatetaan myös pystyä vähentämään kipua lasten reumassa sekä nivelreumassa (11). Mikäli kuntoutujalla on reuma sekä vaikeita jalkaterän ryhdin ongelmia, niin yksilölliset pohjalliset yhdistettynä hyviin erikoismyymälästä hankittuihin jalkineisiin saattavat olla optimaalisin vaihtoehto jalan tuentojen osalta. Lievissä ongelmissa tukien käyttö voidaan aloittaa usein valmispohjallisilla.

Akilleksen ja nilkan alue

Akillesjänteen tendinopatia

Akillesjänteen tendinopatiassa pohjallisista ei liene lisähyötyä jos kuntoutuja tekee eksentrisiä harjoitteita (12). Toisaalta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan Aircast Airheel ilmatyynyside yhtä tehokas apu ko. vaivaan kuin harjoitteet (13). Kokemuksemme mukaan Airheelin käyttö yhdistettynä harjoitteluun on tehokas tapa hoitaa akillesjänteen tendinopatiaa. Harjoittelu onkin tärkeimmässä roolissa vaivan kuntouttamisessa.

Alaraajafysioterapiaan erikoistunut terapeutti tai jalkaterapeutti voi suunnitella vaivaan yksilölliset harjoitteet. Airheel ilmatyynysiteen tilaaja saa halutessaan tuotteen mukana akillesjänteen tendinopatiaan käytettävän nousujohteisen harjoitusohjelman.

Kantaluuta ohjaavista tukipohjallisista saattaa olla hyötyä akilleksen alueella oireilevassa Severin taudissa.

Epävapaa nilkka ja pohjalliset

Noin 40 % nyrjähtäneistä nilkoista jää kroonisesti epävakaiksi. Valmispohjallisilla saatetaan pystyä parantamaan nilkan vakautta epästabiilissa nilkassa (14). Pohjallisten toimivuudesta nilkan uudelleen nyrjähdyksien esiintymiseen ei ole tutkimustietoa. Plateau kiilapohjallisissa on kantaluun kiilaus, jonka yhtenä tarkoituksena on vakauttaa kantaluun aluetta epätasaisella kävelyn helpottamiseksi.

Erityisesti nilkkatuen avulla voidaan pystyä vähentämään merkittävästi riskiä uudelle nyrjähdykselle ja harjoittelu voi kuulua tärkeänä osana nilkan nyrjähdyksestä toipumisessa (15). Nilkkatuen käytöstä voi olla hyötyä eritoten suunnan muutoksia sisältävissä liikuntamuodoissa jopa 12 kuukauden ajan III-tyypin nilkan nyrjähdyksestä sekä ko. liikuntamuodoissa ennaltaehkäisemässä uusia nyrjähdyksiä kroonisesti epävakaassa nilkassa.

Peroneusjänteen ongelmat

Peroneusjänteiden ongelmissa tarvitaan usein yksilöllisiä pohjallisia, johon lisätään yksilöllisen arvion mukaan lisäkiilauksia. Lisäksi harjoittelusta sekä nilkkatuesta saattaa olla hyötyä. Tukevampi ASO EVO ja kevyempi Malleforce Plus ovat kokemuksemme mukaan erinomaisia nilkkatukia keventämään peroneusten kuormitusta.

Peroneusjänteiden vaivojen optimaalisen kuntoutuksen määrittäminen vaatii lisää tutkimuksia. Suosittelemme ehdottomasti hakeutumaan ammattilaisen arvioon, mikäli kuntoutujalla on kipua jalkaterän ulkosyrjällä.

Polvi

Polven etuosan kivussa harjoittelu on erityisen tehokasta ja ensisijaista verrattuna pohjallisten käyttöön. Toisaalta pohjallisia voidaan käyttää tutkijoiden teorian mukaan patellofemoraalisessa kivussa erityisesti, mikäli jalkaterän pronaatio on pitkittynyttä (16). Eräässä tutkimuksessa valmispohjallisten tehokkuus oli jopa yhtä merkittävää verrattuna harjoitteluun lyhyellä aikajänteellä.

Toispuoleisessa polven nivelrikossa kiilatuilla pohjallisilla pyritään vaikuttamaan mahdolliseen polven virheasentoon ja vähentämään toispuoleista polvinivelen mekaanista kuormittumista.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan ulkosivultaan kiilattujen pohjallisten vaikuttavuus polven sisäsyrjän kipuun polven nivelrikossa ei ollut merkittävää, mutta niiden avulla saatetaan pystyä vähentämään tulehduskipulääkkeiden käyttöä (17). On kuitenkin olemassa paljon tutkimuksia, joiden mukaan ulkosivultaan kiilatut pohjalliset vähentävät kipua. Aiheesta on kuitenkin myös ristiriitaista tutkimuksellista näyttöä.

Sisäsivultaan kiilattujen pohjallisten ja siihen yhdistetystä elastisen nilkkatuen käytöstä saattaa olla apua pihtipolvisilla kuntoutujilla, joilla on polven ulkosyrjän kipua (18).

Voit tutustua ulkosivultaan kiilattuihin pohjallisiin ja sisäsivultaan kiilattuihin pohjallisiin verkkokaupastamme.

Alaselkä

Alaselkäkivun hoidossa tai ennaltaehkäisyssä pitkittäiskaarta tukevien pohjallisten käytöstä ei ole riittävästi näyttöä. Jatkossa on syytä tehdä aiheesta tutkimuksia, joissa identifioidaan pohjallisista mahdollisesti hyötyvät kuntoutujat. (19.)

Erään aihetta käsitelleen tutkimuksen mukaan yksilöllisten tukipohjallisten käytöstä oli apua lyhyellä aikajänteellä kroonista alaselkäkivusta kärsivien kivun hallinnassa. Tutkimuksessa olevilla kuntoutujilla oli pitkittynyttä subtalaarista pronaatiota (20). Pohjallisten hyötyä alaselkäkivussa käsittelevien tutkimusten tulokset eivät ole kuitenkaan yhteneviä ja tukipohjallisista tuleva apu alaselkäkivun hoidossa on korkeintaan vähäistä.

Alaselän kivun hoidossa fysioterapiassa ohjatuista yksilöllisistä harjoitteista voi olla tehokasta apua.

Alaraajojen pituusero

Alaraajojen pituusero voi johtua rakenteellisista tai toiminnallisista syistä. Alaraajojen pituusero voi tuoda mukanaan muun muassa lantion epäsymmetristä asentoa sekä skolioosia. Se voi aiheuttaa kipuja selässä, lonkassa tai polvessa. 2cm suurempi pituusero voi johtaa havaittavaan ontumiseen, lantion kallistumiseen ja aikuisiässä mahdollisesti selkäongelmiin. Tarvittaessa kasvuikäiselle lapselle voidaan suunnitella operatiivisia hoitokeinoja, jos alaraajojen pituusero on huomattava.

Yleensä korotukseksi riittää puolet tai kolme neljäsosaa alaraajojen pituuseron korkeudesta. Noin sentin pituusero jaloissa on tutkimusten mukaan normaalia eikä aiheuta useinkaan ongelmia. Kliinisen kokemuksen mukaan toisinaan jo esimerkiksi sentin rakenteellisesta pituuserosta saattaa tulla oireita, erityisesti jos pituusero on alkanut äkillisesti esimerkiksi lonkan tai polven tekoniveloperaation yhteydessä.

Voit tilata kauttamme 5mm ja 8mm korotuspohjallisia. Käyttömukavuuden takaamiseksi pohjallinen asetetaan jalkineen oman ohuen pohjallisen alle tai sitä voidaan myös käyttää ilman jalkineen omaa pohjallista. Mikäli jalkaterässä on pituuseron lisäksi merkittäviä muita ongelmia, niin yksilölliset tukipohjalliset ovat perusteltuja. Pituuseron hoidossa on käytetty usein kantakorotuksia. Teorian mukaan kantakorotuksen pitkäaikaisesta käytöstä saattaa kuitenkin olla haittaa, joten emme suosittele kantakorotusta pituuseron hoidossa kuin maksimissaa kuukauden ajaksi.

Toisinaan pituusero voi johtua toiminnallisista syistä, jossa esimerkiksi epätasapaino johtuukin ylempää lantion alueelta tai jos lyhyempi jalka on ylipronaatiossa verrattuna toiseen jalkaterään. Fysioterapiasta voi olla hyötyä toiminnalliseen pituuseroon.

Jalkineet

Usein pärjätään pohjallisten käytöllä, mahdollisilla harjoitteilla ja normaaleilla hyvät ominaisuudet omaavilla jalkineilla. On tilanteita, jolloin jalan kuntoutuksessa pohjallisten lisäksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota jalkineisiin. Lievissä ongelmissa voi riittää kun tehdään ostopäätös jalkineen ominaisuuksien arvioinnin lisäksi sillä perusteella, että millainen jalkine tuntuu hyvältä kävellessä. Hyvä aika kokeilla kivuliaaseen jalkaan jalkinetta on sellainen päivä, jolloin jaloissa on erityisen paljon kipuja. Urheiluvälinekaupan valikoimasta suurin osa jalan ongelmia omaavista löytää sopivat rullaavat jalkineet, mutta ei aina.

Erityistä huomiota jalkineiden valinnan suhteen suositellaan esimerkiksi diabeetikoilla, reumaatikoilla, tibialis posteriorin toimintahäiriön omaavilla sekä niillä, joilla on aiempi alaraajan amputaatio, jäykkä lattajalka tai vaikeita jalan kipuja tai toimintahäiriöitä. Lisäksi toisinaan erittäin vaikeaan sekä kivuliaaseen vaivaisenluuhun ja levinneeseen päkiään saatetaan tarvita päkiän alueelta tavallista leveämpiä jalkineita ja toisinaan pohjan osalta myös päkiäkeinun.

On myös erittäin tärkeää huomioida, että jalkojen koko muuttuu iän myötä. On varsin tyypillistä, että 20- vuotiaan koon 39 jalka muuttuu 60- vuotiaaksi elettäessä kokoon 42 erityisesti naisilla. Yhtenä tyypillisenä haasteena jalkineissa on liian kapea päkiän alue.

Ammattitaitoisista erityisjalkineita myyvistä erikoiskaupoista voi usein löytää tehdasvalmisteisia jalkineita vaikeisiinkin jalan ongelmiin. Toisinaan on hyvä turvautua julkisen terveydenhuollon kautta hankittaviin ortopedisiin jalkineisiin. On syytä kuitenkin huomioida, että jalkineita tai pohjallisiakin luovutetaan julkisen terveydenhuollon kautta vain tietyissä rajatuissa tapauksissa.

Pohjallisiin liittyviä virheellisiä uskomuksia

Pohjallisiin liittyy jonkin verran uskomuksia, jotka eivät kuitenkaan pidä aina paikkaansa.

1. Uskomuksen mukaan pohjallisilla pidetään alempaa nilkkaniveltä keskiasennossa. Suurelta osin väittämä ei pidä paikkaansa. Pohjallisella saatetaan pystyä kuitenkin jonkin verran vaikuttamaan pronaatioon liittyvään kantaluun eversioon, säären kiertymiseen ja polven kuormitukseen.

2. Toisen uskomuksen mukaan pohjallisten käytöllä heikennetään jalan lihaksia ja niiden käytön ajatellaan olevan haitallista jalan toiminnalle. Tästä ei ole tutkimusten mukaan näyttöä. Tämä voidaan yleistää koskemaan erityisesti kevyitä erityisiä lisäkiilauksia sisältämättömiin pohjallisiin, joihin valmispohjalliset kuuluvat. Pohjallinen voi muuttaa alustasta jalkaan kohdistuvia voimia ja sen avulla voidaan vähentää jalassa ilmenevää kipua. Riippumatta siitä onko jalassa pohjallinen vai ei, jalkaan kohdistuu pystyasennossa kuormitusta ja lihakset aktivoituvat. Jalkaan kohdistuvien voimien vuoksi jalan lihasten täytyy aktivoitua esimerkiksi seistessä, kävellessä tai juostessa. 

Pohjallisten käytöllä on havaittu jonkin verran positiivisia tuloksia tiettyjen pienten jalkaterän lihasten poikkipinta-alaan ja voimantuottoon lattajalkaisilla henkilöillä. Saman suuntaisia tuloksia on havaittu myös harjoittelulla.

Pohjallisilla voidaan usein vähentää jalan kipua. Kipu voi vähentää jalan lihasten käyttöä ja aiheuttaa normaalista poikkeavia liikemalleja. Pohjallinen voi näissä tilanteissa toisinaan mahdollistaa jalan normaalin käytön ja sitä kautta aktivoida jalan lihaksia.

3. Kolmannen uskomuksen mukaan pohjallisista hyötyvät vain ne kuntoutujat, joilla on niin sanotut lattajalat. Lattajalat omaavat henkilöt saattavatkin hyötyä keskimääräisesti enemmän pohjallisista, mutta esimerkiksi plantaarifaskiitissa pohjallista saattaa olla hyötyä, olkoon henkilöllä lattajalat, normaalikaarinen jalka tai korkeakaarinen jalka. Kaikille ei kuitenkaan sovellu samanlaiset pohjalliset, vaan niiden valinta kannattaa tehdä harkiten.

Lopuksi

Kaikki yksilölliset pohjalliset eivät ole samanlaisia keskenään. Sama pätee myös valmispohjallisiin. Esimerkiksi plantaarifaskiitissa käytettävässä pohjallisessa on eri ominaisuuksia verrattuna päkiän alueen kipuun suunniteltuun pohjalliseen.

Taulukossa verkkokauppamme valmispohjallisten vertailua.

Toisinaan pohjallisten käyttö on tarvittavaa vain hetkellisesti muun terapian tukena, mutta toisinaan pohjallisia on syytä käyttää pidempään. Yksinkertaisimmillaan pohjallinen voi parantaa jalkineen käyttömukavuutta ja uudet pohjalliset voidaan hankkia vanhojen kuluessa esimerkiksi vuoden käytön jälkeen. Kivun lievityksen kannalta pohjallisten avulla voidaan hetkellisesti vähentää kuormittuneen kudoksen rasitusta ja tilanteen tasaannuttua pohjallisten ja esimerkiksi harjoittelun avulla, pohjallisten käytöstä voidaan luopua. Mikäli kivut kuitenkin palaavat, niin pohjalliset on helppo ottaa uudelleen käyttöön muun kuntoutuksen oheen. 

Pohjallisten käytöstä ei ole haittaa jalan terveydelle. Toisaalta kaikkien ei tarvitse hankkia pohjallisia eikä niiden käyttöä voi pitää kaikkien kohdalla jalan terveyden kannalta itseisarvona. 

Esimerkiksi diabeteksessa ja reumassa yksilöllisten pohjallisten tarve on useimmiten kuitenkin pysyvää. Niitä on syytä käyttää, mikäli koette selkeästi niiden tuntuvan hyviltä ja vähentävän kipuja.

Toisinaan suosittelemme yksilöllisiä pohjallisia valmispohjallisten sijaan. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi kivulias kaarijalka, vaikeat diabeetikon jalan ongelmat ja hyvin merkittävät ryhdin ongelmat reumassa. Hankithan yksilölliset pohjalliset alaraajafysioterapiaan perehtyneeltä terapeutilta, jalkaterapeutilta tai alaraajaongelmiin perehtyneeltä apuvälineteknikolta. Jalkaterapeuteilla on diabetekseen liittyvää erikoisosaamista.

Pohjalliset voivat olla tärkeässä roolissa jalkojen kipujen hoidossa, mutta pelkkä pohjallisten käyttö on harvoin riittävää. Usein tehokkainta voikin olla esimerkiksi harjoittelu. Toisaalta pohjalliset ovat kuitenkin turvallinen ja helppo tapa hoitaa jalkaterien kipuja.

Varaa aikasi fysioterapiaan

Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli kipu pitkittyy, liittyy traumaan ja jos jalka ei kestä astumista.

Voit varata ajan Myyrmäen tai Tikkurilan Fysioksen toimipisteeseen, jossa fysioterapeutti voi tutkia jalkasi, arvioida mahdollisen apuvälinetarpeen sekä suunnitella yksilölliset harjoitteet. Voit lukea lisää Myyrmäen ja Tikkurilan apuvälinevarastosta painamalla tästä. Varatessasi aikaa valitse Palvelut- valinnasta Askel-/ alaraajatutkimus. Voit varata ajan myös Etäfysioterapiaan alaraajafysioterapeutille.

Suosittelemme

Päkiän alueen kivun hoitopaketti

Hoitopaketti sisältää Currex Med Arch pohjalliset, 4kpl nahkapäällysteisiä päkiäpelotteja, jalkaterän harjoitusohjelma

Motion Contol Pohjalliset

Motion Control pohjalliset ovat erinomaiset yleispohjalliset. Nesopivat esimerkiksi plantaarifaskiittiin, tukemaan lievää lattajalkaa, känsäytymien ja neuropaattisen kivun hoitoon sekä lievittämään kipua paljon seisomatyötä tekevillä henkilöillä.

PowerStep Pinnacle pohjalliset

Verrattaen korkealla pitkittäiskaaren tuennalla varustettu valmispohjallinen. Pohjallinen tukee enemmän kun PowerStepin Low malli, joten se sopii paremmin hyvin lievään lattajalkaan tai normaalikaariseen jalkaan

Hallux rigid pohjalliset

Mikäli kävellessä isovarpaan tyvinivelessä on kipua ja nivelen liike on rajoittunut lievästi, niin hallux rigid pohjalliset voivat rauhoittaa tilannetta

Currex Med Arch pohjalliset

Mahtuu hyvin jalkineeseen kuin jalkineeseen. Dynaaminen tuenta tukee kevyesti. Pohjallinen sopii hyvin mm. likuntaan

Sisäsivultaan kiilattu pohjallinen

Suunniteltu keventämään polven ulkosyrjän kipua. Mukaan myös kompensaatiopohjallinen. Suositellaan käytettäväksi Malleforce Plus nilkkatuen kanssa

Plantaarifaskiitin videoidut harjoitusohjeet

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä

Lattajalan videoidut harjoitusohjeet

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Aircast Airlift PTTD nilkkatuki

Tukea käytetään tibialis posteriorin toimintahäiriön kuntoutuksessa

Plateau kiilapohjalliset

Laadukkaat pitkittäisholvia tukevat valmispohjalliset. Sisältää kantaluun neutraalin kiilauksen
Sivuston jalkaspesialisti.fi sisältö on ainoastaan täydentävää tietoa ja hoidon perustan suunnittelee kuntoutujan tavannut terveydenhuollon ammattilainen. Apua kuntoutukseen saat esimerkiksi lääkäriltä (mm. diagnosointi), alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta.

Lähteitä

Lähteet pääset lukemaan täältä.

Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusohjeista

Tämän tuotteen ostaja voi hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme tai kirjalliset oirespesifit ohjeet tilauksensa mukaan. Valittavissa olevat harjoitusvideot ja kirjalliset harjoitusohjeet vaihtelevat tuotekohtaisesti.

Alta otsikko klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Harjoitteet on suunniteltu polven nivelrikon kuntoutukseen. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Videoilla on lihasvoimaharjoitteiden lisäksi erilliset osiot tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteille, joita tehdään videoiden ohjeistuksen perusteella vain tarvittaessa.

Voit valita videot vain tiettyjen polven nivelrikon tuotteiden lisänä 24,90€ lisähintaan.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 30 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään parantamaan jalkaterän toimintaa ja ryhtiä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Harjoitteita ei suositella korkean jalkaholvin omaaville tai vaikeista jalkaterän ongelmista kärsiville asiakkaille.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua plantaarifaskiitissa sekä lisäämään sen kuormituskestävyyttä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Monipuolisemmat ja tarkasti kuvatut ohjeet plantaarifaskiittiin saat ostamalla plantaarifaskiitin videoidut harjoitusohjeet verkkokaupastamme.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua päkiän kivussa. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua hallux rigiduksessa sekä lisäämään jalan toimintakykyä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua akillesjänteen tendinopatiassa (1,5cm – 8cm kiinnityskohdasta ilmenevä kipu) sekä lisäämään jalan kuormituskestävyyttä.

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti ja niissä on huomioitu jalan kivun voimakkuus. Tarvittaessa ohje aloitetaan isometrisistä harjoitteista, jonka jälkeen siirrytään eksentrisiin harjoitteisiin sekä muun muassa niin sanottuihin heavy slow harjoitteisiin.

Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa. Jos kipu jatkuu vaikka käytätte tukea ja noudatatte harjoitusohjetta, niin suosittelemme hakeutumista fysioterapeutin tai jalkaterapeutin vastaanotolle.

Tutkittuun tietoon, käytännön kokemuksiin ja erityisesti alaraajafysioterapian käytänteisiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään vähentämään jalan kipua vaivaisenluussa sekä lisäämään jalan toimintakykyä. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään lisäämään jalan toimintakykyä nilkan nyrjähdyksen jälkeen sekä vähentämään riskiä uuteen nilkan nyrjähdykseen. Harjoitetaso etenee huomioiden, kuinka kauan nilkan nyrjähdyksestä on mennyt aikaa ja millaisia oireita jalassa on. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjeet koostuvat harjoitteista, joiden avulla pyritään lisäämään jalan toimintakykyä nilkan nyrjähdyksen jälkeen sekä vähentämään riskiä uuteen nilkan nyrjähdykseen. Harjoitetaso etenee huomioiden, kuinka kauan nilkan nyrjähdyksestä on mennyt aikaa ja mikä on vamman aste. Harjoitteet kuvataan esimerkkien avulla ja ohjeissa on eri variaatiot harjoitteille huomioiden liikunnallisesti aktiiviset ja ei niin aktiiviset yksilöt. Harjoitusohjelma ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneen ammattilaisen tai jalkaterapeutin tekemää yksilöllistä harjoitusohjelmaa.