Nyrjähtäneen nilkan kipu

Tässä kirjoituksessa kerrotaan nilkan nyrjähdyksestä ja sen kuntoutuksesta. Huomioithan, että nilkan murtuman kuntoutus poikkeaa nilkan nyrjähdyksen kuntoutuksesta, vaikka siinä onkin paljon samoja elementtejä.

Huonosti paranevaan tai erittäin kivuliaan nilkan kuntoutukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jottei nilkasta jää epävakaata, jalkaterään jää kipuja tai vamman jälkeiset liikerajoitukset aiheuta ongelmia muualla jalassa. Turhan usein nilkan nyrjähdysten jälkeinen kuntoutus ohitetaan kuitenkin olankohautuksella.

Nilkan nyrjähdyksessä nilkan ympärillä oleville nivelsiteille kohdistuu vaurioita. Jos jalalle varaaminen tuottaa kipua ja kävelinen ei onnistu kunnolla, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.

Nyrjähdyksistä noin puolet tapahtuu urheilussa, mutta tapaturma voi tapahtua myös esimerkiksi kävellessä, liukastuttaessa tai astuttaessa kiven päälle. Yleisimmin vamma tapahtuu kantaluun kääntyessä sisäänpäin (inversioon), mutta harvoin se voi kääntyä ulospäin (eversioon).

Tyypillisessä nivelsidevammassa suurin aristus on pienellä alueella nivelsiteiden kiinnityskohdassa. Nilkan nyrjähdyksen jälkeen alueen asento- ja liikeaistin toiminta voi olla heikentynyttä sekä koukistus (dorsifleksio) voi olla liikelaajuudeltaan rajoittunutta. Nilkan nyrjähdys on riski uudelle nyrjähtämiselle. Noin 40 % nyrjähtäneistä nilkoista jää kroonisesti epävakaiksi. Harjoittelulla ja nilkan tuennalla voidaan vähentää nilkan uudelleen nyrjähtämisen riskiä (Vuurberg 2018).

Nyrjähtäneen nilkan hoito

Teidän on syytä hakeutua terveydenhuoltoon, jos kipu estää normaalia kävelyä. Esimerkiksi päivystyksestä saadaankin akuuttivaiheen tarkempi ohjaus sekä varmistetaan ettei nilkassa ole murtumaa. Ensimmäisten 2–3 vuorokauden aikana (akuuttivaihe) kylmän käyttö, kohoasento ja kompressio ovat tärkeässä roolissa. Heti vamman jälkeen jalka onkin syytä nostaa sydämen yläpuolelle, käyttää kompressiota sekä kylmää. Kylmää on syytä käyttää parin tunnin välien 15 minuutin ajan, mutta paleltumien varalta kylmäpakkauksen ja ihon välinen pintä on syytä suojella kankaan avulla. Varpaiden ja polven pumppausliikkeet kuuluvat myös akuuttivaiheen ohjeistukseen. Askelta tulisi keventää kyynärsauvojen avulla sen verran, että jalalla pystyy astumaan luontevasti ilman kipua. Vähintään ensimmäisten viikkojen aikana vamman jälkeen nivelsiteitä on suojattava ulkoisella tuella. Lääkäri voi tarvittaessa suosittaa sopivan tulehduskipulääkekuurin alkuvaiheen kipuun ja turvotukseen.

Tutkimusten mukaan nilkkatuen avulla vähennetään riskiä nilkan uudelleen nyrjähtämiselle. Normaalin väestön lisäksi erityisesti urheilijat hyötyvät nilkkatuen käytöstä (Vuurberg 2018.) Nilkkatuen käyttöaika riippuu vamman vakavuudesta ja henkilön aktiivisuudesta. Tyypillinen
käyttöaika on pari viikkoa, mutta urheilijoille he suosittelevat tuentaa kolmesta kuuteen viikkoa. Kirjallisuudessa on myös 3-6 viikon käyttösuosituksia nilkkatuille muillekin kuin urheilijoille. Nilkan kinesioteippaus voidaan yhdistää nilkkatuen käyttöön, mutta kinesioteippaus yksinään ei anna riittävää tukea epävakaaseen nilkkaan (Vuurberg 2018). Tuesta on hyötyä myös, jos nilkka jää epävakaaksi. Tuolloin tukea on syytä käyttää suunnan muutoksia sisältävissä liikuntamuodoissa ja liikuttaessa epävakaalla alustalla. Tukevammat tuet sopivat paremmin nilkan nyrjähdyksen kuntoutukseen kun elastiset sidokset tai teippaukset (Vuurberg 2018). Viikkojen 3-6 kohdalla nilkan nyrjähdyksen jälkeen kevyempi sivuttaisvääntöä vähentävä tuki (kuten Malleoforce Plus) voi olla suositeltava. Jos teillä on muutenkin haasteita liikkumisessa ja teillä on korkea riski uudelleen loukkaantumiselle, voi tukevampi vaihtoehto olla parempi vaihtoehto (kuten ASO EVO tai Stabilizing Speed Pro Ancle brace).

Jalkaspesialistin nilkkatuista Aircast Stirrup Classic nilkkatuki on tarkoitettu käytettäväksi heti vamman jälkeen. Ko. nilkkatuki tukee jalkaa tehokkaasti, mutta ei ole pääasiassa tarkoitettu kuitenkaan pitkäaikaiseen käyttöön. ASO EVO ja Stabilizing Speed Pro brace sopii pidempiaikaisempaan käytöön, esimerkiksi lievän nyrjähdyksen tai osittaisen repeämän jälkeen tai tukemaan epävakaata/ instabiilia nilkkaa suunnan muutosta sisältävissä liikuntamuodoissa tai liikuttaessa epävakaalla alustalla. Malleoforce Plus on vähän tilaa vievä kevyt vaihtoehto, jota voidaan käyttää epävakaan nilkan tukemisessa tai heti nyrjähdyksen jälkeen jos jalalle varaaminen ei tuota kipua.

Nyrjähdyksen kuntoutuksessa on huomioitava, että jalkaterää on syytä käyttää kivuliaan vaiheen jälkeen mahdollisimman normaalilla liiketavalla. Alussa kävelyn keventäminen voidaan tehdä kivun mukaan kyynärsauvojen avulla.

Akuutin vaiheen jälkeen on syytä alkaa asteittaisesti harjoittelemaan jalkaterää. Kuntoutuksella pyritään normalisoimaan liikkuvuus, lihasvoima sekä asentotunto (Vuurberg 2018). Kuntoutukseen liittyy myös nilkkatuen käyttö. Heikosti kuntoutettu nilkka voi jäädä epävakaaksi. Ostaessanne kauttamme nilkkatuen saatte mukaan myös nilkan nyrjähdyksen kuntoutukseen suunnatun harjoitus- sekä kinesioteippausohjeen.

Toipumisaika vakavemmasta nilkan nyrjähdyksestä on yksilöllistä. Askellus voi olla kivutonta noin kahdeksan viikon kuluttua. Juoksemaan osa pystyy jo kuuden viikon kuluttua, mutta toisilla tähän voi mennä puolikin vuotta (van Rijn 2008). Vaurioituneen nivelsiderakenteen paraneminen kestää yleensä 3–6 viikkoa (Saarelma 2016).

Suosittelemme hakeutumaan nilkan nyrjähdykseen liittyen fysio- tai jalkaterapeutille, jos teidän nivelsiteenne on repeytynyt kokonaan, ette ei ole saanut jalan varaamiskivusta huolimatta terveydenhuollosta harjoitusohjeita, kuntoutuminen on pitkittynyt, harrastatte paljon suunnan muutoksia sisältävää liikuntamuotoa, teillä on pitkittynyttä kipua tai esimerkiksi terveydenhuollosta saatujen valmisohjeiden noudattamisesta huolimatta jalka tuntuu epävakaalta. Jos jalassa on varaamiskipua, niin vamman jälkeinen harjoittelu on erityisen tärkeää. Harjoittelun lisäksi liikelaajuuksien alenemasta johtuvaa pitkittynyttä pronaatiota ja jalan sisäpuolen kipua voidaan hoitaa sarjavalmisteisilla (esimerkiksi Currex Med Arch pohjalliset) tai yksilöllisillä pohjallisilla. Lisäksi sarjavalmisteisista pohjallisista voi olla apua epävakaan nilkan tasapainon edistämisessä (Hamlyn 2012).

Suosittelemme käymään akuutin vaiheen jälkeen uudelleen terveydenhuollossa, jos punoitus tai kuumotus jatkuvat akuutin vaiheen jälkeen, teillä on pahoinvointia tai askellus on kivuliasta lääkärin arvioiman ajan jälkeenkin.

Nilkkaan voidaan lääkärin arvion mukaan harkita leikkausta, jos konservatiivisista hoitomenetelmistä (kuten nilkkatuet, harjoitusohjeet yms.) ei ole hyötyä (Vuurberg 2018). Leikkaukseen joudutaan kuitenkin turvautumaan varsin harvoin. Nilkan uudelleen nyrjähtämisen ennaltaehkäisyssä nilkkatuet ja harjoittelu ovatkin vaikuttava hoitotapa (Vuurberg 2018).

Suosittelemme näitä nilkkatukia

ASO EVO nilkkatuki

Tukeva perusmallinen nilkkatuki, jossa leveät tarranauhat tukevat jalkaa sivuttaissuunnassa ja edessä on nauhakiinnitys. Harjoitus- sekä teippausohje kaupan päälle.

Stabilizing Speed Pro Ancle nilkkatuki

Tukeva perusmallinen nilkkatuki, jossa leveät tarranauhat tukevat jalkaa sivuttaissuunnassa ja edessä erillinen nauhakiinnitys. Harjoitus- sekä teippausohje kaupan päälle.

Malleoforce Plus

Kevyt sukkamainen vaihtoehto nilkkatueksi. Tuessa on sukkamaisen kankaan lisäksi remmi, joka tulee jalan ympärille ja ennaltaehkäisee inversiota (ns. normaali nilkan nyrjähdys) ja eversiota

Lähteitä

Hamly, Chris, Docherty, Carrie, L & Klossner Joanne 2012. Orthotic Intervention and Postural Stability in Participants With Functional ancle Instability After an Accommodation Period. J Athl Train 2012 Mar-April; 47 (2): 130–135

Saarelma, Osmo 2017. Nilkan nyrjähdys. Duodecim, Terveysportti

Van Rijn RM, van Os AG, Bernsen RM, ym. What is the clinical course of acute ankle sprains? A systematic literature review. Am J Med 2008;121:324-31

Vuurberg, Gwendolyn, Hoorntje, Alexander, Wink, Lauren, van der Doelen, Brent, van den Bekerom, Michel, Dekker, Rienk, van Dijk, Niek, Krips, Rover, Loogman, Masja, Ridderikhof,
Milan, Smithuis, Frank, Stufkens, Sjoerd, Verhagen, Evert, de Bie, Rob & Kerkhoffs, Gino 2018. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. British Journal of Sports Medicine 3/2018. 1-15

Täältä voit lukea laajemman kirjoituksen liittyen nilkan nyrjähdykseen.

Vain lääkäri voi tehdä diagnosointia. Apua kuntoutukseen saat esimerkiksi alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta.

×

Ostoskori