Vasaravarpaan tunnistaa siitä, että keskimmäinen varpaan nivel on silmin nähden koukussa. Vasaravarvas asentoa voi olla kaikissa muissa varpaissa paitsi isovarpaassa. Varpaan päässä voi olla känsää varpaan osuessa alustaan tai varpaan päällä voi känsää varpaan osuessa kengän sisäosan kattoon. Vasaravarpaisiin voi liittyä lisäksi päkiäkipua, päkiän känsiä, varpaiden paksuuntumista, tasapainovaikeuksia sekä kynnen alle vuotavaa verta varpaiden iskeytyessä alustaan.

Vasaravarpaan synty

Vasaravarpaan syyt liittyvät useimmiten kenkiin, jalan lihasten epätasapainoon tai molempiin. Taustalla olevia tarkempia syitä ovat muun muassa jäykkä ylempi nilkkanivel, mortonin jalka, kapeakärkiset kengät tai liian pienien jalkineiden tai sukkien käyttö. Vaivaisenluu tuo painetta päkiälle, jonka johdosta päkiä leviää ja usein varpaat kääntyvät koukkuun.

Pitkittäiskaarta ylläpitävistä lihaksista muun muassa peroneus longus lihas voi olla heikko, jonka vuoksi varpaat pyrkivät koukistamalla saada tuntumaa alustasta ja auttaa tasapainon pitämisessä. Toisinaan korkeakaarinen jalka voi aiheuttaa vasaravarpaita. Nivelreuman, diabeteksen, psoriaasin ja joidenkin neurologisten sairausten yhteydessä vasaravarpaat ovat yleisiä. Korkeakorkoisissa jalkineissa jalka valuu eteenpäin ja jalan etuosaan kohdistuva paine kasvaa.

Varpaiden asennon ollessa pitkän aikaa väärä kudokset jäykistyvät ja lihakset eivät pysty suoristamaan varpaita, jolloin tilasta muodostuu pysyvä. Tämän vuoksi vasaravarpaita kannattaa hoitaa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, jotta tilanteeseen voidaan vielä vaikuttaa.

Vasaravarpaan hoito

Vasaravarpaiden hoidossa kengät ovat erittäin tärkeässä roolissa. Jottei koukussa oleva varvas hankaa kenkään, niin kannattaa kiinnittää huomiota jalkineen kärkikorkeuteen. Jos riittävän kärkikorkeuden tarjoavia jalkineita ei löydy hyvästäkään jalkinekaupasta, niin suutarilta tai apuvälineteknikolta voi kysyä voiko jalkinetta venyttää. Esimerkiksi diabeetikot tai reumaatikot saattavat tarvita erityisjalkineita, jos jalkineeseen ei pystytä tekemään tarvittavia muutostöitä. Jalkineessa täytyy olla varpaiden jälkeen vielä 1–1,5 tilaa, sillä jalan pituus muuttuu askelluksen myötä. Lisäksi liian kapeiden jalkineiden käyttöä on syytä välttää, jalkineen kärjen ei saa kaventua liikaa eikä korkeakorkoisia jalkineita kannata käyttää liian usein.

Erilaisilla jalkaterän apuvälineillä pystytään hoitamaan vasaravarpaita varsinkin tilan alkuvaiheessa varsin tehokkaasti. Päkiäpelotti voi suoristaa varpaita parantaessaan poikittaista jalkaterän kaarta. Vaivaisenluusuoja anatominen ortoosilla voidaan oikaista vaivaisenluuta ja vähentää isovarpaan tyvinivelen hankautumista jalkineeseen. Vasaravarpaan oikaisuja (ns. hiiri) voidaan suoristaa varvasta, joka ei ole vielä jäykistynyt kokonaan. Motion Control pohjallisella tuetaan jalan kaaria ja samalla pohjallisen pehmeä materiaali vähentää varpaan päähän tulevaa painetta. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan tarvita yksilöllisiä tukipohjallisia. Jalkaterapeutin tai jalkahoitajan tekemät yksilölliset varvasväliortoosit ovat hyvä vaihtoehto, varsinkin jos sarjavalmisteisista apuvälineet eivät ole riittäviä. Esimerkiksi jos jokin varvas on alkanut kääntymään viereisen varpaan päälle, voi yksilöllinen varvasväliortoosi olla erinomainen vaihtoehto.

Mahdollisiin pohkeiden ja varpaiden lihaksien kireyksiin kannattaa puuttua. Oikeassa vaiheessa ohjatut itsemobilisointiohjeet voivat auttaa tilanteen pysäyttämiseksi. Lisäksi jalan kaarien lihaksia kannattaa harjoittaa, jottei varpaiden koukistajalihakset joudu ottamaan kaarien lihasten työtä itselleen. Alaraajafysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti tai jalkaterapeutti pystyy ohjaamaan yksilölliset harjoitusohjeet vasaravarpaiden kuntoutuksen edistämiseksi. Voitte myös saada vasaravarpaiden kuntoutumisen tueksi harjoitusohjeen meiltä tilatessanne Motion Control pohjalliset. Tuolloin muistakaa kuitenkin kirjoittaa sana ”Vasaravarpaat” tilausta tehdessänne tilauksen lisäkenttään. Apteekista, jalkaterapeutilta tai jalkahoitajalta voi myös kysyä muita apuvälineitä, kuten lampaanvillaa, varvastuppeja tai varpaiden yläpintaa suojaavalta rengasmaista pehmennystä (ns. donitsi).

Toisinaan varpaat voivat koukistua muualtakin kuin varpaan keskimmäisestä nivelestä. Varpaat voivat painautua alustaa vasten, jolloin varpaan päihin voi tulla käsiä ja kynsiin ilmentyä muutoksia. Tuolloin pohjallisen on syytä olla pehmeää materiaalia. Mikäli varpaat painuvat selkeästi alemmaksi kuin päkiä tai varpaiden alla olevasta kevennyksistä huolimatta varpaiden päissä on känsiä tai kynsissä on muutoksia, niin yksilölliseen tukipohjalliseen voidaan tehdä kevennyksiä varpaisiin kohdistuvan paineen vähentämiseksi. Diabetes ja alustaan painautuvat varpaat ovat vaarallinen yhdistelmä, joten heillä arvio yksilöllisen tukipohjallisen tarpeesta on paikallaan. Varpaiden painuessa alustaan päkiäpelottia kannattaa kokeilla ennen käyttöönottoa seistessä jalan ollessa päkiäpelotin päällä, jottei pelotti paina varpaita jopa lisää alustaa vasten.

Hakeutukaa jalkaterapeutin, alaraajafysioterapiaan erikoistuneen vasaravarpaiden apuvälineet tuntevan fysioterapeutin tai muun osaavan jalkaterän ammattilaisen arvioon ennen hoitojen aloitusta ja apuvälineen valintaa, jos teillä on jaloissa huono verenkierto, tuntopuutoksia tai diabetes. Ammattilaisen arvioon kannattaa myös hakeutua, jos sarjavalmisteisista apuvälineiden käytöstä ja hyvien jalkineiden käytöstä huolimatta tilanne jatkuu tai jos kaipattee tarkempaa ohjantaa harjoitteiden suorittamiseksi. Jos harjoitteista, jalkineiden oikeasta valinnasta, yksilöllisestä ohjannasta ja apuvälineistä huolimatta tilanne jatkuu vaikeana, niin leikkausarvio on aiheellista.

Motion Control pohjalliset

Motion Control on erinomainen yleispohjallinen. Sopii esimerkiksi plantaarifaskiittiin, tukemaan lievää lattajalkaa, päkiäkipuun, känsäytymien ja tasoittamaan vasaravarpaissa varpaiden päihin tulevaa painetta.

Vasaravarpaan oikaisija

Tukee ja oikaisee vasaravarvasta, eli koukistunutta varvasta sekä suojaa ja pehmentää varpaiden välissä olevia kovettumia. Geelilenkki pitää oikaisijan paikallaan.
Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusvideoista

Tämän tuotteen ostajana voit hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme.

Alta otsikkoa klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.

Harjoitteet on suunniteltu polven nivelrikon kuntoutukseen. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Videoilla on lihasvoimaharjoitteiden lisäksi erilliset osiot tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteille, joita tehdään videoiden ohjeistuksen perusteella vain tarvittaessa.

Voit valita videot vain tiettyjen polven nivelrikon tuotteiden lisänä 24,90€ lisähintaan.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 30 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.