Akillesjänteen tendinopatiassa akillesjänteessä ilmenee kipua. Kävely ja pohkeen käyttö voi provosoida oireilua. Tilan aiheuttaa nykytietämyksen mukaan jänteeseen kohdistuvat mikrotraumat, joita esimerkiksi kuormittava pohkeen käyttäminen pahentaa. 

Tekstissä käsittelemme 2–8cm akillesjänteen kiinnityskohdasta ylöspäin ilmenevää akilleksen tendinopatiaa. Kirjoituksessa ei kuitenkaan käsitellä akillesjänteen kiinnityskohdan (0-2cm kantaluusta) kipua. Näiden kahden eri tilan kuntoutus eroaa merkittävästi toisistaan. Kiinnityskohdan kipuun ei suositella esimerkiksi rappusella tehtäviä eksentrisiä (jarruttavia) harjoitteita. Airheel ilmatyynyside ei myöskään ole useinkaan toimiva, mikäli kipu on 0-1cm päässä kantapäästä.

Akillesjänteen tendinopatian oireet

Merkittävimpänä oireena akillesjänteen tendinopatiassa on kipu akillesjänteen alueella. Kipu voi ilmetä pohkeen rasituksen yhteydessä tai rasituksen jälkeen. Toisinaan kipu saattaa olla erityisen voimakasta aamulla ensimmäisten askelten yhteydessä. Tunnustellessa akillesta voi tuntua kipua ja jänteessä saattaa tuntua paksuuntuma verrattuna toiseen jalkaan. Alueella saattaa olla turvotusta, nilkan koukistus (dorsifleksio) saattaa olla alentunut toiseen nilkkaan verrattuna ja nilkan liikuttelussa saattaa kuulua narinaa. Akilleksessa saattaa tuntua tunnusteltaessa paksuuntuma, jota ei ole toisessa terveessä jalassa.

Akillesjänteen tendinopatia suurentaa riskiä akillesjänteen ruptuuraan. Toisaalta ruptuuroita tapahtuu varsin harvoin ja kuntoutumista on syytä edistää hallituin harjoittein. Oireena repeämään voi olla tuntemus siitä kuin joku olisi potkaissut akilleksen seutuun ja jänteessä voi tuntua napsahdus. Mikäli oire ilmenee äkillisesti, se vaikeuttaa merkittävästi kävelyä ja et pysty voimien puolesta nousemaan varpaillesi (päkiöille), suosittelemme hakeutumaan lääkäriin saman päivän aikana. Oire viittaa akilleksen osittaiseen tai täydelliseen ruptuuraan, jossa jänne on mennyt osittain tai kokonaan poikki. Tässä tapauksessa nopeasti aloitettu hoito takaa mahdollisimman hyvän kuntoutumisen.

Akillesjänteen tendinopatian riskitekijät

Tilaa esiintyy noin 9 prosentilla juoksijoista, mutta toisaalta kipua tavataan jossain vaiheessa elämäänsä noin 6 prosentilla fyysisesti ei aktiivisista henkilöistä. Pitkäaikainen akilleksen tendinopatia on yleisempää iäkkäillä, kuin nuorilla henkilöillä.

Ylämäkijuoksu, harjoittelu kovalla alustalla tai liian nopea rasitustason nosto esimerkiksi lenkkeilyssä voi nostaa riskiä akilleksen tendinopatiaan. Jalkaterän alueen ryhdillä ja linjauksilla voi olla vaikutusta tilanteeseen. Pitkittyneessä pronaatiossa akilleksen sisäsivuun saattaa kohdistua suurempi kuormitus ja korkeassa jalkaholvissa kuorma voi ohjautua akilleksen ulkosäikeille. Jalkojen pituusero voi myös aiheuttaa epäsymmetristä kuormitusta. Nilkan liikerajoitus koukistukseen (dorsifleksioon) havaitaan toisinaan akilleksen tendinopatiassa. Toisaalta eräässä sotilaille tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että nilkan suuri liikelaajuus koukistukseen (dorsifleksioon) ennusti suurempaa todennäköisyyttä akillesjänteen ylikuormitusvammalle (1).

Ylipaino ja tietyt lääkkeet nostavat myös riskiä ko. vaivaan. Muina riskitekijöinä on mm. korkea kolesteroliarvo, kihti, korkea ikä, psoriasis, korkea verenpaine, diabetes, geneettiset tekijät sekä selkärankareuma. Toisinaan vaiva voi alkaa myös traumasta ilman useaa edellä lueteltua riskitekijää.

Akillesjänteen tendinopatian hoito

Kipua selkeästi aiheuttavan rasituksen lopettaminen on tärkeää akillesjänteen tendinopatiassa. Mikäli olet juuri aloittanut juoksuharrastuksen pitkän tauon jälkeen ja lenkkien jälkeen kipu selkeästi pahenee, niin on suositeltavaa jättää lenkkeily vähäksi aikaa tauolle tai ainakin lyhentää lenkkien pituutta ja kuormittavuutta. Toisaalta pitkä lepo ei ole suositeltavaa, sillä se heikentää akillesta.

Oikeanlaisella akilleksen teippauksella saatetaan pystyä keventämään akilleksen kuormitusta kävellessä. Teippi on kuitenkin kliinisen kokemuksen perusteella syytä ottaa pois yön ajaksi. Teippiä ei saa myöskään yleensä käyttää pitkäaikaisesti. Se toimii hyvänä apuna silloin, jos joudutaan kävelemään pitkähköjä matkoja lievästä kivusta huolimatta.

Iontoforeesin käytöstä akilleksen tendinopatiaan on ryhdytty viime aikoina tekemään tutkimuksia. Hoidoille huonosti reagoivaan akilleksen tendinopatiaan suosittelemme harkitsemaan paineaaltohoitoa.

Keskushermoston herkistymisestä kipuun ja perifeerisen hermoston toiminnan muutoksista pitkittyneessä akilleksen tendinopatiassa on jonkin verran viitteitä (2). Asia on toisinaan hyvä huomioida myös fysioterapiassa.

Leikkausta harkitaan usein 3–4 kuukauden huolella suoritetun akilleksen konservatiivisen hoitojakson jälkeen, mikäli tilassa ei havaita paranemista. Konservatiivisen hoitojakson tärkein elementti on harjoittelu. Yleensä akillesjänteen tendinopatiassa ei tarvitse turvautua leikkaukseen. Pitkä konservatiivinen kuntoutus saattaa tuoda usein parempia tuloksia kuin akillesjänteen puhdistusleikkaus. Mitä nopeammin kuntoutus aloitetaan, sitä todennäköisemmin leikkaukseen ei tarvitse turvautua. Hoitamattomana vaiva saattaa kroonistua jopa vuosia kestäväksi.

Kipulääkitys, kuten parasetamoli tai tulehduskipulääke saattaa vähentää alueen kipua. Tulehduskipulääkettä ei kuitenkaan suositella pitkäaikaisempaan käyttöön muun muassa sen vuoksi, että se saattaa hidastaa jänteen paranemista. Kipulääkityksen alaisena akillesta tulee myös joskus rasitettua liikaa. Tilaan käytetään toisinaan kortisoni-injektioita. Ne saattavat kuitenkin altistaa lisäongelmille varsinkin, jos nilkan liikkuvuus on rajoittunut. Lääkärisi voi tarvittaessa kertoa tarkemmin siitä, että minkälaista lääkitystä teidän tapauksessanne on syytä noudattaa.

Vaikka akilles oireilisikin vain silloin tällöin, pohje kannattaa lämmitellä ennen rasittavia suorituksia ja pohkeen harjoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Alueella on huono verenkierto, joten nilkat kannattaa suojata lämpimin vaattein kylmillä keleillä.

Harjoittelu

Harjoittelu on erittäin tärkeässä roolissa akillesjänteen tendinopatiassa. Fysioterapeuteille tutut eksentrinen (jarruttava lihastyö) ja Heavy Slow Resistance (HSR) harjoittelu ovatkin olleet viime vuosina konservatiivisen hoidon kulmakiviä. Eksentristä harjoittelua on tutkittu paljon akilleksen kivussa. Toisaalta HSR harjoittelu ei vie yhtä paljon aikaa ja tutkimuksen mukaan HSR metodilla harjoittelevat ovat tyytyväisempiä kuin eksentrisiä harjoitteita tekevät harjoitteisiinsa (3). Tietyissä tilanteissa harjoittelu kannattaa aloittaa isometrisistä harjoitteista. Tuolloin pohje on kuormitettuna, mutta nilkassa ei tapahdu liikettä.

Harjoitteet eivät saa olla liian helppoja, sillä akilles tarvitsee oikeanlaista rasitusta kuntoutuakseen. Harjoittelulle on tyypillistä nousujohteisuus ja pitkäjänteisyys. Toisaalta alussa harjoitteet eivät saa olla liian repiviäkään, vaan ne tulee suorittaa hallitusti ja harjoittelutapa on syytä valita huomioimalla kivun määrä sekä akilleksen alueen voimantuottokyky. Väärällä tavalla toteutettu harjoittelu saattaa pahentaa tilannetta. Harjoitellessa pienehköä kipua saa ilmetä, mutta kipu ei saa jäädä pitkäksi aikaa päälle. Aircast Airheel ilmatyynysiteen tilaaja saa halutessaan kauttamme akillesjänteen nousujohteisen harjoitteluohjeen.

Akillesjänteen tendinopatia ja apuvälineet

Akuutissa, ei pitkään vaivanneessa akillesjänteen tendinopatiassa yölastasta (tai herkkäunisilla yösukasta) saattaa olla hyötyä. Yölastasta ei ole hyötyä, ellei kipu ole erityisen voimakasta aamuisin ensimmäisen askeleen yhteydessä. 

Kantakorotuksen avulla voidaan vähentää akilleksen kuormitusta, mutta vaikutus on varsin yksilöllistä. Kantakorotus on syytä laittaa molempiin kenkiin, jottei korotuksen käytöllä aiheuteta alaraajojen pituuseroa. Korotusta voidaan pitää esimerkiksi silloin, jos joudutaan kivusta huolimatta kävelemään välttämättä pitkiä matkoja. Korotus saattaa kuitenkin aiheuttaa akilleksen kireyttä, joten mahdollisuuksien mukaan vain väliaikainen kantakorotuksen käyttö on suositeltavaa. Normaaleiden marketista saatavien kantakorotusten ominaisuudet eivät usein riitä vähentämään akilleksen rasitusta riittävästi.

Pohjallisilla voidaan vähentää akillesjänteelle menevää kuormitusta lattajalkaisilla juostessa (4). Toisaalta pohjallisten positiivista vaikuttavuutta ei olla pystytty todistamaan akillesjänteen tendinoapatiaan koskevassa tutkimuksessa (5).

Airheel ilmatyynyside ja akilleksen tendinopatia

Ortoosien vaikuttavuudesta akillesjänteen tendinopatiaan tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa mainittiin Airheel ilmatyynysiteen positiiviset vaikutukset akilleksen kipuun ja paranemiseen (6). Petersenin ym. tutkimuksen mukaan Airheel ilmatyynyside on yhtä tehokas tapa hoitaa kroonista akillesjänteen tendinopatiaa kuin eksentriset harjoitteet (7). Suosittelemme kuitenkin ehdottomasti tekemään myös akillesjänteen tendinopatiaan suunnattuja harjoitteita. Tilatessanne Airheel ilmatyynysiteen saatte myös halutessanne akillesjänteen tendinopatiaan suunnatun harjoitusohjelman. Ohje ei kuitenkaan korvaa teille tehtyjä yksilöllisiä harjoitusohjeita. 

Suosittelemme käymään lääkärillä tai alaraajoihin erikoistuneella fysioterapeutilla, jos tilanne pitkittyy, tila pahenee yhtäkkiä tai koette tarvitsevanne lisäksi ammattilaisen ohjausta harjoitteissa.

Akilleksen kiinnityskohdan alueen kipu voi liittyä esimerkiksi Severin tautiin, Haglundin kantapäähän tai akilleksen limapussin tulehdukseen. Severin taudissa akilleksen kiinnityskohdan lisäksi kantapään takaosa voi oireilla. Kovaa rasitusta on syytä väliaikaisesti välttää. Venyttelystä, harjoitteista, pohjallisista, yölastasta tai lyhytaikaisesta kantakorotuksen käytöstä saattaa olla hyötyä. Akilleksen kiinnityskohdan kivussa kantakorotuksella voidaan vähentää ko. kohtaan kohdistuvaa kompressiota (8), jonka ajatellaan olevan tärkeässä roolissa kiinnityskohdan kivun hoidossa (9). 

Haglundin kantapäässä on tärkeää, ettei kengän kantaosa hankaa aluetta. Sama pätee usein myös Severin tautiin sekä akilleksen limapussin tulehdukseen. Suosittelemme käyntiä ammattilaisen vastaanotolla.

Vinkit akilleksen tendinopatiaan

Airheel ilmatyynyside

Hyvä tapa hoitaa akilleksen tendinopatiaa. Tilaamalla tuotteen saat myös akilleksen tendinopatiaan suunnatun nousujohteisen lähtötason huomioivan harjoitusohjeen. Noudata kuitenkin ensisijaisesti terapeuttisi tekemää harjoitusohjetta

Foam kantakorotus 1cm, yksi pari

Voidaan käyttää Airheelin vaihtoehtona lyhytaikaisesti rasituksen yhteydessä akillesjänteen kiinnityskohdan tai siitä ylempänä olevaan kipuun. Emme suosittele yli kahden kuukauden käyttöön muuten kuin ammattilaisen suosituksesta

Varaa aikasi fysioterapiaan Vantaalle tai Helsinkiin
Etäfysioterapiassa voit käydä kotoasi käsin

Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli kipu pitkittyy, liittyy traumaan ja jos jalka ei kestä astumista.

Voit varata ajan Myyrmäen tai Tikkurilan Fysioksen toimipisteeseen, jossa fysioterapeutti voi tutkia jalkasi, arvioida mahdollisen apuvälinetarpeen sekä suunnitella yksilölliset harjoitteet. Voit lukea lisää Myyrmäen ja Tikkurilan apuvälinevarastosta painamalla tästä

Etäfysioterapiaan varten tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen sekä tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin. 

Sivuston jalkaspesialisti.fi sisältö on ainoastaan täydentävää tietoa ja hoidon perustan suunnittelee kuntoutujan tavannut terveydenhuollon ammattilainen. Apua kuntoutukseen saat esimerkiksi lääkäriltä (mm. diagnosointi), alaraajafysioterapiaan erikoistuneelta terapeutilta tai jalkaterapeutilta.

Lähteet pääset katsomaan täältä.

Shopping Cart

Lisätietoa harjoitusvideoista

Tämän tuotteen ostajana voit hankkia pääsyn alaraajafysioterapeutin suunnittelemiin harjoitusvideoihin videoportaalissamme.

Alta otsikkoa klikkaamalla löydät tarkemmat harjoitekohtaiset esittelyt:

Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjotteita lattajalkaan, joita voi tehdä tarvittaessa.

Tutkittuun tietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat yli 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Harjoitteilla pyritään edistämään jalan ryhtiä lievässä lattajalassa, mutta osa harjoitteista soveltunee myös merkittävämpään lattajalkaan. Harjoitteet etenevät nousujohteisesti, ja niissä on huomioitu eri kuntotason omaavat asiakkaat. Mukana lisäharjoitteita lonkalle ja venytyksiä pohkeelle, joita voi tehdä videon opastamissa tilanteissa tarvittaessa.

Alaraajafysioterapian käytäntöihin ja käytännön kokemuksiin perustuvat alaraajafysioterapiaan erikoistuneen terapeutin suunnittelemat harjoitusvideot koostuvat noin 20 minuutin videomateriaaleista, joissa kuvataan harjoitteet käytännössä.

Vaikka harjoitteet on valittu erittäin tarkasti ja niissä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan yksilöllisyys, niin ne eivät kuitenkaan saa korvata teille yksilöllisesti ohjattuja harjoitteita. Erityisesti vaikeissa jalan ongelmissa konsultoithan lääkäriä, alaraajafysioterapiaan erikoistunutta terapeuttia tai jalkaterapeuttia.