Yölastoja käytetään esimerkiksi plantaarifaskiitin hoidossa. Plantaarifaskiitin hoidosta kertovassa tekstissä kerromme lisää jalan yöortooseista sekä siitä, kenen kannattaa valita yösukka ja kenen yölasta.

Yösukalla toteutettu yölastahoito oli Barryn, Barryn ja Chenin 2002 mukaan tehokkaampi hoitokeino kuin pohkeen alueen venyttely (1). 2007 julkaistussa tutkimuksessa yölastan käytöllä on havaittu selkeää hyötyä kahden kuukauden hoitojaksolla verrattuna ryhmään, jotka eivät käyttäneet yölastaa. Tutkimuksessa käytettiin kivun määrän arviointia ja AOFAS kyselylomaketta. (2.)

Jäykkä yöortoosi taas on perinteinen ja usein erittäin hyvin toimiva keino hoitaa pitkittynyttä plantaarifaskiittia. Herkkäunisilla yösukka tai sivuillamme oleva Dorsal Night Splint saattaa häiritä unta hieman vähemmän kuin jäykkä yöortoosi.  Vähiten nukkumista häiritsee anterioriset yölastat. Yölastahoitoja on suositeltava jatkaa plantaarifaskiitissa vähintään 1-3 kuukautta. Yölastaa on syytä käyttää, jos jalkan kipu on erityisen kovaa ensimmäisten askeleiden aikana pitkän levon jälkeen.

Akilleksen tendinopatiaan pääasiallinen hoitokeino on eksentrinen harjoittelu. Toisaalta sivuiltamme löydettävä Aircast Airheel on todettu myös tehokkaaksi hoitokeinoksi. Eksentriseen harjoitteluun yhdistetyn yölastan käytön ei todettu tutkimuksessa tuovan lisäapua kuntoutujille (3). Yksittäisissä tapauksissa yölastahoidosta saattaa olla hyötyä akilleksen kivussa.

Lähteitä:
(1.) Barry, Lance D. − Barry, Anna N. − Chen, Yinpu 2002. A Retrospective Study of Stand- ing Gastrocnemius-Soleus Stretching versus Night Splinting in the Treatment of Plantar Fasciitis. The Journal of Foot and Ankle Surgery 41 (4). 221−227.

(2)Beyzadeoglu, Tahsin & Gokce, Alper & Bekler, Halil 2007. The effectiveness of dorsiflexion night splint added to conservative treatment fot plantar fasciitis. Acta Orthepaedica et Traumatologica Turcica 2007; 41 (3): 220–224.

(3.) de Vos, RJ, Weir, A, Visser, RJ, de Winter T & Tol JL. The additional value of a night splint to eccercises in chronic midportion tendinopathy: a randomised controlled trial. Br J Sorts Med 2007; 41 (7): e5

Lähteitä lisää plantaarifaskiitin tekstissä ja PRO 2 yölastan kuvaustekstissä