Polven nivelrikko


Nivelrikko on aikuisten tavallisin polvikipujen syy. Nivelrikkoa voi olla reisiluun ja sääriluun välisessä nivelessä, mutta myös polvilumpion ja reisiluun välisessä nivelessä. Kirjoituksessa keskitytään yleisempään reisiluun ja sääriluun väliseen nivelrikkoon.

Nivelrikko aiheuttaa jomottavaa polvikipua, joka voi pahentua liikkuessa ja helpottaa levossa. Se voi aiheuttaa nivelen liikelaajuudessa ojennus- ja koukistusvajautta sekä heikentää normaalia toimintakykyä. Nivelrikko alkaa usein vähitellen esimerkiksi 40- vuoden iässä. Yli 75- vuotiaista naisista vaivasta kärsii yli 30 prosenttia ja miehistä 16 prosenttia.

Röntgentutkimuksen avulla havaitut muutokset nivelessä eivät aina ole yhteydessä nivelen oireisiin. Polven alueen oireilua voi selittää myös muut polven ongelmat kuin nivelrikko. Oireilu voi lisäksi liittyä lonkan tai alaselän ongelmiin, joten suosittelemme hakeutumaan hyvään lääkärin ja/tai fysioterapeutin tekemään tutkimukseen.

Syyt

Riskiä lisäävät nivelside- ja rustovammat, mutta se voi kehittyä vähitellen myös ilman ko. vammoja. Ylipaino, ikä, kuormittava työ ja polven virheasennot altistavat polven nivelrikolle.

Polven rusto toimii eräänlaisena tyynynä luiden välissä. Nivelrikossa paksu ja kimmoisa nivelrusto alkaa häviämään ja vaurioitunut rustokudos ei uudiudu ennalleen. Ruston hävitessä liikkuminen voi muuttua vaikeaksi. Tulehdusvaiheessa niveleen kertyy nestettä, joka voi tuhota rustoa jo entisestään. Nivelrikko voi aiheuttaa muutoksia myös nivelkalvossa, luussa ja alueen lihaksissa.

Rustolla ei ole verisuonistoa. Se saa ravintonsa nivelnesteestä rustokudoksen läpi, kun polvea käytetään esimerkiksi harjoittelun aikana. Sopiva harjoittelu onkin hyödyllistä polven nivelrikossa ja toisaalta käyttämättömänä nivelen ongelmat voivat pahentua entisestään.

Hoito

Nivelrikkoa ei suoranaisesti pystytä parantamaan, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa, oireita vähentää ja toimintakykyä ylläpitää. Parasetamoli ja iholle levitettävät voiteet voivat vähentää varsikin alkuvaiheessa kipua. Jos parasetamoli ei riitä, niin voidaan harkita tulehduskipulääkkeitä. Niitä voidaan käyttää tosin vain kuureina. Tulehduskipulääkkeiden annostuksesta ja mahdollisista haittavaikutuksista voitte kysyä lisää lääkäriltänne tai apteekista. Lääkärillä voi olla teille myöhemmässä vaiheessa vielä muitakin kipulääkityksiä ehdotettavana.

Fysioterapeutti voi suunnitella teille yksilöllisen harjoitusohjelman, jonka avulla tilanne voi lievittyä. Ohjeet voivat sisältää muun muassa etureiden harjoitteita. Polven nivelrikkoon liittyykin usein alaraajojen lihasvoiman heikkoutta sekä alentunutta toimintakykyä, joten harjoittelulla on monia perusteluita. Lihasvoimaharjoittelun on todettu lisäksi vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä. Erityisesti allas- ja kuntosaliharjoittelu ovat suositeltavia, mutta harjoitteita pystyy tekemään myös kotona. Tai chi- harjoittelusta on osoitettu olevan lisäksi hyötyä. Ylipainoisilla painon pudottaminen vähentää merkittävästi polven kipua. TNS-laitteen avulla kipua voidaan jossain määrin vähentää. Suosittelemme käyttämään jalkineita, joissa on hyvä iskunvaimennus.

Fysioterapeutti ja/tai lääkäri voivat antaa lisää omahoidon ohjausta. Omahoidon ohjaus onkin tärkeässä roolissa nivelrikon hoidossa.

Tuennat

Nivelrikon alussa kevyt kompressoiva polvituki voi olla riittävä. Asentotunto voi parantua tuen käytöllä ja tutkimuksissa ollaan myös osoitettu, että tämän tyyppisistä kevyistä tuista on hyötyä nivelrikossa. Jos kipua on samaan aikaan polven sisä- ja ulkosivulla, niin kompressoivaa polvitukea voi harkita otettavaksi käyttöön. Sivuiltamme voi tilata tähän kategoriaan kuuluvan Fortilax Elastic Knee polvituen.

Jos saman polven vastakkainen puoli ruston osalta säilyy ehjänä, niin polveen saattaa tulla varus- (ns. länkisäärityyttä) tai valgus- (ns. pihtipolvituutta) virheasentoa. Tämä taas voi pahentaa entisestään ongelmaa, sillä painetta alkaa ohjautua entistä enemmän vaurioituneelle puolelle. Tällöin kipua saattaa ilmentyä vain polven sisäsivulle tai vain polven ulkosivulle. Asentoa muuttavilla polvituilla ja kiilatuilla pohjallisilla on tarkoitus vähentää niveleen kohdistuvaa painetta sillä nivelen puolella, jossa nivelrikkoa merkittävästi ilmenee. 2018 julkistetun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan on kohtalaista näyttöä siitä, että valgisoivat (asentoa poispäin länkisäärisyydestä tuovat) polvituet ovat tehokkaita vähentämään polven mediaalisesta (sisäsyrjän) nivelrikosta johtuvaa kipua.

OA Reactionissa (OA Reaction Alpha, jos kipua vasemmalla polven ulkosivulla ja oikealla polven sisäsivulla, OA Reaction Omega, jos kipua oikealla polven ulkosivulla ja vasemmalla polven sisäsivulla) yhdistyy polven asentoa kevyesti ohjaava tuenta sekä kompressio.

Kuva 1. OA Reaction voi kevyesti avata kivuliasta nivelrakoa polven sisäreunalla ns. länkisäärisyydessä. Tuki voi toimia saman tyyppisesti, jos kyseessä on ns. pihtipolvet. Kuvassa OA Reaction Omega-malli.


Voitte tilata sivuiltamme varus- virheasentoon (länkisäärisyys) suunniteltuja pohjallisia, joiden avulla pyritään vähentämään kipua polven sisäsivulla. Kuntoutujat eivät koe ulkosivultaan kiilattujen pohjallisten käyttöä niin hankalana kuin polvitukien käyttöä (Gohal ym. 2018). Suosittelemme käyttämään tällaisen ulkosivultaan kiilatun pohjallisen kanssa ohuehkoja dynaamisia pitkittäiskaaren tukea antavia pohjallisia. Mikäli teillä tällaisia pohjallisia ole, niin voitte tilata kauttamme esimerkiksi Currex Med Arch pohjalliset. Huomioikaa kuitenkin se, että tällainen pohjallisyhdistelmä vaatii jalkineelta tilaa. Yleensä yhdistelmä mahtuu normaaleihin lenkkikenkiin, kunhan lenkkikengän oma pohjallinen poistetaan ensin. Tilatassanne kauttamme ulkosivultaan kiilatun pohjallisen saatte toiseen jalkineeseen kompensaatiopohjallisen, jottei kiilattu pohjallinen aiheuta jalkoihin pituuseroa.

Kuva 2. Ulkosivultaan kiilatulla pohjallisella pyritään vähentämään polven sisäsivulle kohdistuvaa painetta.


Vaativimmissa tapauksissa voi olla aiheellista harkita tukevaa polviortoosia, joka muuttaa polven asentoa tarvittaessa useita asteita. Tällaiset polvituet ovat kuitenkin kookkaampia ja kaikki eivät koe niiden käyttömukavuutta hyväksi. Lisäksi hinnaltaan tällaiset tuet ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin esimerkiksi OA Reaction. Toisaalta polvitun avulla esimerkiksi harrastusten pariin palaaminen voi usein mahdollistua.

Ns. pihtipolvisessa (valgus- suuntaisessa) virheasennossa sisäsivultaan korotettujen pohjallisten käyttö yhdessä elastisen nilkkatuen kanssa saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelen ulkosivun nivelrikossa (Rodrigues ym. 2008). Voitte tilata kauttamme sisäsivultaan kiilatun pohjallisen.

Suosittelemme käyttämään sisäsivultaan kiilatun pohjallisen kanssa nilkkatukea, jonka saatte samaan pakettiin. Huomioikaa kuitenkin se, että tällainen yhdistelmä vaatii jalkineelta tilaa. Yleensä yhdistelmä mahtuu normaaleihin lenkkikenkiin, kunhan lenkkikengän oma pohjallinen poistetaan ensin. Tilatessanne kauttamme sisäsivultaan kiilatun pohjallisen saatte toiseen jalkineeseen kompensaatiopohjallisen, jottei kiilattu pohjallinen ja nilkkatuki aiheuta jalkoihin pituuseroa.

Kuva 3. Sisäsivultaan kiilatulla pohjallisella pyritään vähentämään polven ulkosivulle kohdistuvaa painetta.


Emme suosittele kiilattuja pohjallisia, jos kipua ilmenee samaan aikaan polven sisä- ja ulkosyrjällä. Ko. pohjallisia ei ole myöskään syytä käyttää, jos jalkaterässä on kipuja tai virheasentoa. Sisäsivultaan kiilattuja pohjallisia ei ole syytä käyttää, jos jalkaterä on korkeaholvinen. Ulkosivultaan kiilattuja pohjallisia puolestaan ei ole syytä käyttää, jos jalkaterä on matalakaarinen.

Leikkaus

Polven tekonivelleikkaus on tarpeellista pitkälle kehittyneessä nivelrikossa. Siinä kuluneen nivelen tilalle asennetaan uusi tekonivel. Leikkaus on varsin mittava, mutta Suomessa on erinomainen osaaminen keinonivelleikkausten osalta.Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli kipu pitkittyy, liittyy traumaan tai jos ongelma rajoittaa toimintakykyäsi. Voit varata ajan Myyrmäen tai Tikkurilan Auronin toimipisteeseen, jossa alaraajafysioterapiaan erikoistunut terapeutti voi tutkia jalkasi fysioterapeuttisin menetelmin, arvioida mahdollisen apuvälinetarpeen sekä suunnitella yksilölliset harjoitteet. Voit lukea lisää Myyrmäen ja Tikkurilan apuvälinevarastosta painamalla tästä.

Lähteet:

Gohal C, Shanmugaraj A, Tate et al.: Effectiveness of Valgus Offloading Knee Braces in the Treatment of Medial Compartment Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Sports Health. 2018 November/December; 10 (6): 500–514

Rodrigues PT, Ferreira AF, Pereira RM, Bonfa E, Borba EF & Fuller R. Effectiveness of medical-wedge insole treatment for valgus knee osteoarthritis. Arthritis and rheumatism. 2008. May 15; 59: 603–608